MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2010-04-15 08:35:22

XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy Stanisławów

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy Stanisławów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

4. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania zadań w 2009r.

5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesji

oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie

uwzględniono w porządku sesji.

6. Informacja o stanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Stanisławów.

7. Analiza stanu bezpieczeństwa w gminie Stanisławów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009rok (druk nr

177).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

położonych w Pustelniku, stanowiących własność gminy (druk nr 178).

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.04.2010 08:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 382

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Pustelnik.pdf Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gminnych położonych we wsi Pustelnik. 2010-04-15 08:37:51 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował