MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2010-04-20 11:28:10

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży


Nieruchomość znajduje się między drogą asfaltową a rzeką Rządza w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz terenów niezabudowanych. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta zabudowana murowanym budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym, ogrodzona siatką na słupkach metalowych, cokół betonowy. Od strony drogi asfaltowej metalowa brama wjazdowa i furtka. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną i sieć wodociągową.

Stanisławów, dnia 20 kwietnia 2010 r.


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży


Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

95/2

0,1908 ha

Nieruchomość znajduje się między drogą asfaltową a rzeką Rządza w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz terenów niezabudowanych. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta zabudowana murowanym budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym, ogrodzona siatką na słupkach metalowych, cokół betonowy. Od strony drogi asfaltowej metalowa brama wjazdowa i furtka. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną i sieć wodociągową.

Rządza nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

210.000 zł + VAT 22%


Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.04.2010 11:28
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2010 15:03
Liczba wyświetleń: 245992

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży 20.04.2010 11:32 Tomasz Zdanowicz
2 Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży 20.04.2010 11:28 Tomasz Zdanowicz