MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2010-06-01 08:20:59

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2010


termin zgłaszania kandydatur: od 1 czerwca do 15 czerwca br. miejsce: Urząd Gminy w Stanisławowie pok. 12 (USC)

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

do Powszechnego Spisu Rolnego 2010

 

termin zgłaszania kandydatur: od 1 czerwca do 15 czerwca br.

miejsce: Urząd Gminy w Stanisławowie pok. 12 (USC)

 

Kandydat na rachmistrza spisowego

musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady.

Powinien też być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

Wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie.

Niezależnie od spełnienia wyżej opisanych warunków kandydat na rachmistrza będzie musiał złożyć oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. nr 12 oraz pod numerem telefonu 25 757 58 55

Informacje o artykule

Autor: Marta Rogala
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.06.2010 08:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 89

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował