MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

Artykuł archiwalny

print

2010-08-11 10:10:40

List Generalnego Komisarza spisowego


Warszawa, sierpień 2010 r.

Szanowni Państwo,

W roku 2010 we wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE) są przeprowadzane powszechne spisy
rolne. Również Polska zgodnie z ustawą
z 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126,
poz. 1040), od 1 września do 31 października br. przeprowadzi Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010).
Spis ten ma dla Polski szczególne znaczenie. Jest to bowiem pierwszy spis rolny po przystąpieniu naszego
kraju do UE. Dane uzyskane z PSR 2010 umożliwią obiektywną ocenę sytuacji rolnictwa polskiego i obszarów
wiejskich po włączeniu Polski do wspólnego rynku europejskiego.

Obecny Powszechny Spis Rolny otwiera nowy etap w rozwoju polskiej statystyki publicznej, jakim jest
prowadzenie masowych badań
statystycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych i efektywnych technologii
informatycznych, jak elektroniczne rejestratory danych, telefon, czy Internet, który umożliwi respondentom
dokonanie samodzielnego spisania się. Wykorzystamy również dane pobrane z systemów informacyjnych.
Dzięki zastosowaniu efektywnych technologii informatycznych, którymi nie dysponowaliśmy jeszcze w poprzednim
spisie, przeprowadzonym w 2002 r. zmniejszy się znacząco koszt zorganizowania i przeprowadzenia spisu oraz
zapewnimy pełne bezpieczeństwo zebranych informacji. Zostanie również skrócony czas udziału w badaniu
poświęcony przez respondentów, a zwłaszcza użytkowników małych gospodarstw rolnych.

Realizacja spisu rolnego jest dla służb statystyki publicznej i organów administracji, zwłaszcza
samorządowej, zadaniem niezwykle trudnym i odpowiedzialnym, wymagającym zaangażowania w prace spisowe
tysięcy osób i przeznaczenia odpowiednich środków finansowych. Aby wysiłek ten przyniósł oczekiwany efekt,
spis musi być kompletny, co oznacza, że spisane powinny być wszystkie gospodarstwa rolne.

Dlatego też, jako Generalny Komisarz Spisowy i Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, zwracam
się do Państwa z gorącą prośbą o obdarzenie pracowników służb spisowych, a w szczególności ankieterów
statystycznych i rachmistrzów spisowych zaufaniem oraz pełny udział w spisie rolnym.

Szczególnie gorąco zachęcam Państwa do samodzielnego spisania się przez Internet.

Tylko Państwa pomoc przy realizacji spisu, przekazanie wyczerpujących i rzetelnych informacji pozwoli
na uzyskanie pełnej wiedzy o rolnictwie polskim i wykorzystanie jego wyników do planowania polityki rolnej
naszego państwa oraz efektywnego zarządzania na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym. Leży to w interesie
nas wszystkich, a zwłaszcza sprzyja rozwojowi polskiej wsi i polskiego rolnictwa.

Jednocześnie pragnę przypomnieć i zapewnić Państwa, że wszystkie dane indywidualne uzyskane
w trakcie spisu rolnego są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie
do zbiorczych opracowań statystycznych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Łączę wy
prof. dr ha
Generalny Komisarz Spisowy
Szczegółowe informacje dotyczące PSR 2010 znajdziecie Państwo na stronach internetowych statystyki publicznej
(www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl), tj. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, jak i Urzędów Statystycznych
w poszczególnych województwach.


Informacje o artykule

Autor: GKS
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.08.2010 10:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 162

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował