MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

Artykuł archiwalny

print

2010-09-06 17:02:09

XXXVII sesja Rady Gminy


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów, która          odbędzie się w dniu 14 września 2010r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy          w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 4. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stanisławów (druk nr 186).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stanisławów na lata 2011-2020 (druk nr 187).
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stanisławów” (druk nr 188).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stanisławów” (druk nr 189).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Stanisławów na lata 2010-2017” (druk nr 190).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów (druk nr 191).
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 06.09.2010 17:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 152

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował