MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2010-09-16 15:32:49

Uchwalono Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stanisławów


Obwieszczenie Wójta Gminy

Stanisławów,dn.2010.09.16


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stanisławów

z dnia 16.09.2010


Zgodnie z art 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199 poz. 1227 z późn.zm.), Wójt Gminy Stanisławów uprzejmie informuje, że w dniu 14 września 2010 roku Rada Gminy przyjęła uchwałami dokumenty:

 

- Nr XXXVIII/198/2010 Program Ochrony Środowiska dla gminy Stanisławów,

- Nr XXXVIII/199/2010 Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Stanisławów.

Z treścią dokumentów oraz ich uzasadnieniami i podsumowaniami można zapoznać się w pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy Stanisławów w godzinach urzędowania tj poniedziałek 10.00 – 18.00 , wtorek- piątek 8.00-16.00.

Uchwały wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stanislawow.samorzady.pl.

Informacje o artykule

Autor: Beata Budzyńska-Kupidura
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.09.2010 15:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 112074

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował