MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-03-10 10:39:18

Utrzymanie czystości na terenie gminy Stanisławów


Stanisławów, dnia 10.03.2009

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY STANISŁAWÓW

W dniu 7 lipca 2006 roku Rada Gminy Stanisławów podjęła uchwałę nr XXXV/224/06 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów, która została uchwalona w związku z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).

Powyższe dokumenty nakładają na właścicieli i użytkowników nieruchomości następujące obowiązki:


  1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;

  2. Usuwanie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz z ternu bezpośrednio przyległego do nieruchomości;

  3. W okresie zimowym uprzątnięcie śniegu i zlikwidowanie śliskości z chodników;

  4. Segregowanie odpadów komunalnych;

  5. Zwieranie umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy Stanisławów;

  6. Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

  7. Zawieranie umów na odbiór nieczystości ciekłych z firmami posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy Stanisławów;Ci z Państwa, którzy wyrażają wolę uczestniczenia w gminny systemie odbioru odpadów komunalnych, mogą podpisać umowę z gminą Stanisławów.Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy prowadzona jest ewidencja umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Ewidencja ta ujawnia mieszkańców, którzy nie mają podpisanych powyższych umów.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zawieranie umów z firmami posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy Stanisławów.

Informacje o artykule

Autor: Karolina Wszołek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 10.03.2009 10:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 277919

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował