MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-02-04 14:58:25

Przyjmowanie skarg i wniosków


Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz spraw indywidualnych

§ 1.
1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.00, oraz we wtorki w godzinach 16.00 - 17.00
2. Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.
3. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w urzędzie gminy w wyznaczonym pokoju.
4. Przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków koordynuje Sekretarz Gminy.
§ 2.
1. Indywidualne sprawy załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
2. Postępowanie kancelaryjne w urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów.


Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w Poniedziałki w godz. 17.30 - 18.30 w pok. nr 4

Informacje o artykule

Autor: Beata Budzyńska-Kupidura
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.02.2009 14:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4533

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował