MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2010-11-15 14:07:39

ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011


Zarządzenie Nr  39/10

Wójta Gminy Stanisławów

z dnia 15 listopada 2010 r.

 

 

 

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011

 

 

     Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt  Gminy Stanisławów zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stanisławów – przedstawia się:

 

1)    Radzie Gminy Stanisławów,

2)    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opinia RIO o projekcie budżetu

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.11.2010 14:07
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2011 16:04
Liczba wyświetleń: 426

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Budżet 2011 - Tab. Nr 1 - Dochody.xls Dochody 2010-12-15 09:24:27 Zdanowicz Tomasz
załącznik Budżet 2011 - Tab. Nr 2- Wydatki.xls Wydatki 2010-12-15 09:24:52 Zdanowicz Tomasz
załącznik Budżet 2011- Tab.Nr 3- Dochody zlecone.xls Dochody zlecone 2010-12-15 09:25:18 Zdanowicz Tomasz
załącznik Budżet 2011- Tab. Nr 4 - Wydatki zlecone.xls Wydatki zlecone 2010-12-15 09:25:44 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 5 do Uchw. Budżet. -Przychody i rozchody.xls Przychody i rozchody 2010-12-15 09:27:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 6 - Fundusz sołecki.xls Fundusz sołecki 2010-12-15 09:27:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik Budżet 2011 - uchwała.doc Uchwała 2010-12-15 09:28:00 Zdanowicz Tomasz
załącznik Kopia Zał.Nr 1a, do Uchw. Budżetowej - zad. inwest.2011.xls Zadania inwestycyjne 2010-12-15 09:28:29 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchw. WPF.doc Uchwała wieloletnia prognoza finansowa 2010-12-15 09:30:46 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.xls Wieloletnia Prognoza Finansowa 2010-12-15 09:31:31 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.xls Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2010-12-15 09:32:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 3 i 4 do Uchw. Budżetowej - dotacje i GKRPA.xls Dotacje i GKRPA 2010-12-15 09:33:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał.Nr 1 do Uchw. Budżetowej - Plan inwest..xls Wieloletni program inwestycyjny 2010-12-15 09:34:04 Zdanowicz Tomasz
załącznik Załączn.Nr 2 do Uchw. budżet. - wyd. z udziałem środ. UE.xls Wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej 2010-12-15 09:34:47 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011 07.03.2011 16:02 Tomasz Zdanowicz
2 ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011 15.12.2010 09:18 Tomasz Zdanowicz
3 ZARZĄDZENIE NR 39/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011 15.11.2010 14:07 Tomasz Zdanowicz