MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2010-12-01 14:03:02

I sesja Rady Gminy Stanisławów


Stanisławów, dnia 25.11.2010r.

BR 0052/7/10


Pan(i).......................................................

                                                            zam..........................................................
                                                                      

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję I inauguracyjna sesję Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2010r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji
Wyborczej zaświadczeń o wyborze  na radnego.
3.Złożenie ślubowania przez radnych.
4.Wybór przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów (druk
nr 1).
5.Wybór wice przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów (druk nr 2).
6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru przewodniczących stałych komisji rady gminy (druk nr 3).
7.Podjęcie uchwały  w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu działania komisji (druk nr 4).
8.Zapytania i wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.


                Przewodniczący
            Rady Gminy Stanisławów
               poprzedniej kadencji

                Andrzej Gałązka

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 01.12.2010 14:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 421

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał 2010-12-01 14:05:54 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował