MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

Artykuł archiwalny

print

2010-11-08 10:47:46

Projekty uchwał podlegające konsultacji


z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Wójt Gminy Stanisławów przedstawia projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie projektu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia tj. do 19 stycznia 2011 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Urząd Gminy, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów) lub elektronicznej tomasz.zdanowicz@stanislawow.pl .
Wnioski i uwagi będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Stanisławów.

Informacje o artykule

Autor: Beata Budzyńska-Kupidura
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 08.11.2010 10:47
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2011 11:23
Liczba wyświetleń: 2497

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Projekty uchwał podlegające konsultacji 08.11.2010 16:33 Tomasz Zdanowicz
2 Projekty aktów prawa miejscowego podlegające konsultacji 08.11.2010 11:16 Tomasz Zdanowicz
3 Projekty aktów prawa miejscowego podlegające konsultacji 08.11.2010 10:59 Tomasz Zdanowicz
4 Projekty aktów prawa miejscowego podlegające konsultacji 08.11.2010 10:47 Tomasz Zdanowicz