MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2011-04-01 10:28:30

Uwaga! Ogłoszenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych


Nabór wniosków: w terminie od 31 marca do 13 maja 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.Natomiast w terminie od 18 maja do 20 lipca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.

Informacje o artykule

Autor: MJWPU
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.04.2011 10:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2498

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o konkursie 8.1.2 POKL_2.doc Ogłoszenie o konkursie 8.1.2 POKL_2 2011-04-01 10:32:04 Zdanowicz Tomasz
załącznik Ogłoszenie o konkursie Działanie 9.2 POKL.doc Ogłoszenie o konkursie Działanie 9.2 POKL 2011-04-01 10:32:31 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował