MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2011-11-10 15:36:08

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży


Stanisławów, dnia 10 listopada 2011r.

 

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości

Wysokość stawek % z tytułu użytkowania wieczystego

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2

552/1

Stanisławów

 

 

0,0528  ha

Posiada kształt zbliżony do prostokąta, niezabudowana, w sąsiedztwie zabudowy kolonijnej oraz terenów niezabudowanych..   Znajduje się  przy drodze asfaltowej.

Zgodnie z ustaleniami studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów uchwalonego uchwałą nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r. działka  przewidziana jest do produkcji rolnej, na działce planowany jest przebieg gazociągu średniego ciśnienia..

10 lat

47 000 zł z. VAT

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Uchwała Nr X/38/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r.

Nie dotyczy

 

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 10.11.2011 15:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7495

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował