MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2011-11-16 15:47:43

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r.


Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Zarządzenie Nr  33/2011

Wójta Gminy Stanisławów

z dnia 15 listopada 2011 r.

 

 

 

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012

 

 

     Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt  Gminy Stanisławów zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2012, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stanisławów – przedstawia się:

 

1)     Radzie Gminy Stanisławów,

2)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.11.2011 15:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 43823

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Budżet 2012 - proj. uchwały.doc Projekt uchwały 2011-11-16 15:48:12 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab Nr 4 - wydatki zlecone.xls Tabela 4 2011-11-16 15:48:31 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 2 - wydatki.xls Tabela 2 2011-11-16 15:48:47 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 1 - dochody.xls Tabela 1 2011-11-16 15:49:02 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 3 - dochody zlecone.xls Tabela 3 2011-11-16 15:49:17 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 6 do Uchw. Budżet. -Przychody i rozchody.xls Tabela 6 2011-11-16 15:49:38 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 7, 8 i zał. Nr 1do Uchw. Budżetowej - dotacje i GKRPA.xls Tabela 7 i 8 2011-11-16 15:49:58 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab.Nr 5, do Uchw. Budżetowej - zad. inwest.2012.xls Tabela 5 2011-11-16 15:50:16 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012.xls Tabela 9 2011-11-16 15:50:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchw. WPF na 2012 r.doc Projekt uchwały w sprawie WPF 2011-11-16 15:51:08 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 1 do WPF na 2012 r..xls Załącznik nr 1 do WPF 2011-11-16 15:51:39 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.xls Załącznik nr 2 do WPF 2011-11-16 15:51:58 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował