MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-04-30 12:41:38

Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.


Informacje o artykule

Autor: Beata Budzyńska-Kupidura
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.04.2009 12:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1012

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja spraw-usc2008.doc Informacja kierownika USC 2009-04-30 13:07:45 Zdanowicz Tomasz
załącznik Liczba mieszkańców 31.12.2008.doc Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw 2009-04-30 13:08:16 Zdanowicz Tomasz
załącznik Spr_2008.doc Sprawozdanie 2009-04-30 13:09:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik Spraw. z wyk. zad.doc Sprawozdania z pracy Rady Gminy i pracy inspektora ds. obsługi rady gminy, ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy w 2008r. 2009-04-30 13:10:49 Zdanowicz Tomasz
załącznik sprawozdanie 08.doc Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Stanisławów w 2008 r. 2009-04-30 13:11:37 Zdanowicz Tomasz
załącznik sprawozdanie 2008.doc Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu obsługi biuletynu informacji publicznej gminy Stanisławów w roku 2008 r. 2009-04-30 13:12:16 Zdanowicz Tomasz
załącznik Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie 08.doc Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie w 2008 r. 2009-04-30 13:12:44 Zdanowicz Tomasz
załącznik Spr 1.doc SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH ZADAŃ w referacie inwestycji, remontów i gospodarki komunalnej. 2009-05-06 15:20:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik sprawozdanie z pr. 2008 r..doc SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ na stanowisku ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i gospodarki komunalnej za 2008r. 2009-05-06 15:20:54 Zdanowicz Tomasz
załącznik biblioteka.pdf Informacja z działalności bibliotek 2009-05-07 09:20:44 Zdanowicz Tomasz
załącznik gops.pdf Informacja z działalności GOPS 2009-05-07 09:22:38 Zdanowicz Tomasz
załącznik ochrona środowiska.pdf Ochrona środowiska 2009-05-07 09:22:58 Zdanowicz Tomasz
załącznik opłaty komunalne.pdf Opłaty komunalne 2009-05-07 09:23:13 Zdanowicz Tomasz
załącznik planowanie przestrzenne.pdf Planowanie przestrzenne 2009-05-07 09:23:32 Zdanowicz Tomasz
załącznik rolnictwo.pdf Rolnictwo 2009-05-07 09:23:46 Zdanowicz Tomasz
załącznik usc.pdf USC 2009-05-07 09:24:04 Zdanowicz Tomasz
załącznik zajęcia sportowo-rekreacyjne.pdf Zajęcia sportowo-rekreacyjne 2009-05-07 09:24:26 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował