MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2012-01-24 09:18:13

XV sesja rady gminy


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XV sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2012r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XV sesji Rady Gminy Stanisławów, która          odbędzie się w dniu 30 stycznia 2012r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy               w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji.
4.    Sprawozdanie wójta gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
5.    Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię  400kV  „Miłosna – Siedlce – Ujrzanów”  dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,  Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb,  gmina Stanisławów  (druk nr 58 ).
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację  elektroenergetyczną 400kV z wprowadzeniami  obejmującymi  istniejącą linię 220kV oraz istniejące i projektowane linie 400kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb,  Stanisławów,  gmina Stanisławów (druk nr 59).  
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2012 (druk nr 60).
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (druk nr 61).
10.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów (druk nr 62)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów (druk nr 63)
12.    Zapytania i wolne wnioski.
13.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
                                  /-/ Andrzej Kopacz

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 24.01.2012 09:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 345

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik UCHWALA_linia.pdf druk nr 58 2012-01-24 09:23:37 Zdanowicz Tomasz
załącznik analiza _linia (1).pdf Analiza do druku 58 2012-01-24 09:24:25 Zdanowicz Tomasz
załącznik ZALACZNIK_DO_UCHWALY_LINIA.pdf Załącznik do druku 58 2012-01-24 09:24:57 Zdanowicz Tomasz
załącznik UCHWALA_stacja.pdf Druk nr 59 2012-01-24 09:25:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik analiza _stacja.pdf Analiza do druku Nr 59 2012-01-24 09:25:57 Zdanowicz Tomasz
załącznik ZALACZNIK_DO_UCHWALY_STACJA.pdf Załącznik do druku nr 59 2012-01-24 09:26:54 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwały wiceprzewodniczący.pdf druk nr 62 i 63 2012-01-24 09:27:46 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała -pożyczka na sfinans. planowanego deficytu.pdf Druk nr 60 2012-01-24 09:43:59 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchw. - kredyt na pokrycie wcześniej zaciągniętych.pdf Druk nr 61 2012-01-24 09:44:23 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował