MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2012-05-16 08:20:20

Jaki Program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok?


Jaki Program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok?

Jak wyglądać ma współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku? Zapraszamy do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w roku 2012. Program na 2012 rok dostępny jest na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”.

Zapraszamy do wskazania konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnienia i doprecyzowania zapisów, itp. W celu składania propozycji proponujemy wykorzystanie załączonego formularza. W szczególności prosimy o wskazanie propozycji wyszczególnionych w załączonej ankiecie konsultacyjnej. Elektroniczna wersja formularza i ankiety dostępne są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2013. Formularz i ankietę w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl. Formularz i ankietę w wersji papierowej można odesłać pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa lub przekazać pracownikom Urzędu Marszałkowskiego na spotkaniach informacyjno konsultacyjnych, w maju 2012 r. w: Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Warszawie, Siedlcach i Ostrołęce.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom. W załączeniu przedstawiamy również harmonogram prac nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2013 rok. Zapraszamy do udziału we współtworzeniu najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.

Formularz składania propozycji

Ankieta

Harmonogram prac nad programem

 

Informacje o artykule

Autor: Biuro Dialogu Obywatelskiego Marszałka
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.05.2012 08:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 37300

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował