MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2012-06-08 12:37:52

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie


 WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w Stanisławowie pow. miński – obręb Prądzewo-Kopaczewo, stanowiących własność gminy, KW – 97798.

Mapka działek

-         Działka nr 177 o pow. 1096 m2
 cena wywoławcza brutto 83 113 zł, wadium 8 311 zł, postąpienie brutto   831 zł.

-         Działka nr 181 o pow. 1100 m2
 cena wywoławcza brutto 101 735 zł, wadium 10 174 zł, postąpienie brutto 1017 zł.

-         Działka nr 182 o pow. 1100 m2
 cena wywoławcza brutto  109 909 zł, wadium 10 991 zł, postąpienie brutto 1 099 zł.

-         Działka nr 183 o pow. 1200 m2
 cena wywoławcza brutto 119 769 zł, wadium 11 977 zł, postąpienie brutto 1 198 zł.

-         Działka nr 185 o pow. 1192 m2
 cena wywoławcza brutto 90 401 zł, wadium 9 040 zł, postąpienie brutto 904 zł.

-         Działka nr 191 o pow. 1200 m2
 cena wywoławcza brutto 119 769 zł, wadium 11 977 zł, postąpienie brutto 1 198 zł.

-         Działka nr 192 o pow. 1229 m2
 cena wywoławcza brutto 93 095 zł, wadium 9 309 zł, postąpienie brutto 931 zł.

-         Działka nr 200 o pow. 1088 m2   
cena wywoławcza brutto 94 620,00 zł, wadium 9 462,00 zł, postąpienie brutto 946 zł.

-         Działka nr 206 o pow. 1000 m2  
cena wywoławcza brutto 104 480,00 zł wadium 10 448,00 zł postąpienie brutto 1 045 zł

            Działki położone są w Stanisławowie, w obrębie Prądzewo-Kopaczewo, w odległości 40 km od Warszawy.

Lokalizacja działek

            Działki są zlokalizowane w kompleksie nowopowstającego osiedla domków jednorodzinnych. Położone są przy drodze gminnej, utwardzonej nawierzchnią asfaltową.

            Istnieje możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej, wkrótce planowana jest budowa kanalizacji. W/w działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów, uchwalonym uchwałą nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r., przewidziane są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN, obecnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

            W/w działki nie są obciążone hipoteką.

            Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 10 lat.

Działka nr 95/2 o powierzchni 0,1908 ha, cena wywoławcza brutto 208 214 zł , wadium 20 821 zł, postąpienie brutto  2 082 złprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza gm. Stanisławów pow. miński, stanowiącej własność gminy – KW 48928 .

  Działka        

Nieruchomość  gruntowa  jest zabudowana budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym, położona na działce o nr ewidencyjnym 95/2, o pow. 0,1908 ha, w obrębie wsi Rządza gm. Stanisławów.

Nieruchomość znajduje się między drogą asfaltową a rzeką Rządza, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i zagrodowej oraz terenów niezabudowanych. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną i sieć wodociągową.  Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą.Lokalizacja działki względem Stanisławowa

Działka w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów, uchwalonym uchwałą nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008r., przewidziana jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową i letniskową.

W/w działka nie jest obciążona hipoteką.

Termin zagospodarowania nieruchomości  wynosi 10 lat.

Działka niezabudowana w Stanisławowie nr 552/2 o pow. 0,4972 ha, cena wywoławcza 48.000 zł brutto, 4.800 zł, postąpienie 480 zł. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Stanisławowie, pow. miński, stanowiącej własność gminy KW SI1M/00041310/0. Działka położona jest między drogą asfaltową i drogą gruntową w sąsiedztwie zabudowy. Na sąsiedniej działce planowana jest budowa stacji gazowej. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów uchwalonym uchwałą nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r. – działka przeznaczona jest do produkcji rolnej. Działka nie jest obciążona hipoteką. Termin zagospodarowania 10 lat.

Działka

Lokalizacja działki          

Wadium na działki w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacać na konto gminy 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010 BS Mińsk Maz. o/Stanisławów do dnia 25 czerwca 2012 r. włącznie.

            Przetarg  na działki odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.  

            Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel. 257575853, fax 257575857.

            Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 08.06.2012 12:37
Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2012 13:50
Liczba wyświetleń: 19800

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie 08.06.2012 13:34 Tomasz Zdanowicz
2 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie 08.06.2012 13:31 Tomasz Zdanowicz
3 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie 08.06.2012 13:23 Tomasz Zdanowicz
4 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie 08.06.2012 12:37 Tomasz Zdanowicz