MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2013-01-02 13:08:41

Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Karolina Hendzel
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.01.2013 13:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10181

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja o wyrobach zaw. azbest.odt INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1 2013-01-04 14:12:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik Ocena azbestu.odt O C E N A stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 2013-01-04 14:12:51 Zdanowicz Tomasz
załącznik Oświadczenie o odtworzeniu elemntów.odt O Ś W I A D C Z E N I E 2013-01-04 14:13:12 Zdanowicz Tomasz
załącznik Oświadczenie o prawie do budynku.odt OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 2013-01-04 14:13:40 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek.odt Wniosek 2013-01-04 14:14:17 Zdanowicz Tomasz
załącznik informacja o wyrobach zaw. azbest.doc INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2013-01-04 14:21:34 Zdanowicz Tomasz
załącznik Ocena azbestu.doc O C E N A stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 2013-01-04 14:21:53 Zdanowicz Tomasz
załącznik Oświadczenie o odtworzeniu elemntów.doc O Ś W I A D C Z E N I E 2013-01-04 14:22:23 Zdanowicz Tomasz
załącznik Oświadczenie o prawie do budynku.doc OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 2013-01-04 14:23:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek.doc W N I O S E K NA ZDJĘCIE I/LUB ODEBRANIE* TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST 2013-01-04 14:23:32 Zdanowicz Tomasz
załącznik informacja o wyrobach zaw. azbest.pdf Informacja... 2013-01-04 14:23:59 Zdanowicz Tomasz
załącznik Ocena azbestu.pdf Ocena... 2013-01-04 14:24:17 Zdanowicz Tomasz
załącznik Oświadczenie o odtworzeniu elemntów.pdf Oświadczenie 2013-01-04 14:24:39 Zdanowicz Tomasz
załącznik Oświadczenie o prawie do budynku.pdf Oświadczenie o prawie... 2013-01-04 14:25:16 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek.pdf Wniosek 2013-01-04 14:25:46 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował