MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2013-02-01 09:23:47

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI GMINNEJ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


Wójt Gminy Stanisławów informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Stanisławów zwraca się uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Stanisławów o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie ww. oświadczenia do tut. Urzędu.

Ponadto informuję, iż eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga dodatkowego zgłoszenia organowi gminy zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Zgłoszenia należy dokonać na opracowanych wzorach druków do pobrania w Urzędzie Gminy Stanisławów lub ze strony internetowej www.stanislawow.samorzady.pl.

Informacje o artykule

Autor: Karolina Hendzel
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.02.2013 09:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 615

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Oświadczenie o posiadanym zbiorniku.pdf Oświadczenie o posiadaniu zbiornika bezodpływowego 2013-02-01 09:24:54 Zdanowicz Tomasz
załącznik wzór zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga zezwolenia.pdf Zgłoszenie instalacji 2013-02-01 09:25:32 Zdanowicz Tomasz
załącznik zgłoszenie - tekst.odt Ogłoszenie 2013-02-01 09:26:08 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował