MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2013-02-20 10:30:32

XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2013r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok. (druk nr 105).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów (druk nr 106).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów (druk nr 107)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 108).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stanisławów (druk nr 109).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych i wewnętrznych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Stanisławów (druk nr 110).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Mińskiego działek oznaczonych numerami: 544/2, 558/1, 545/2, 559/1, 546/2, 560/1 o łącznej powierzchni 0,4879 ha we wsi Cisówka, stanowiących własność gminy Stanisławów (druk nr 111).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/100/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 (druk nr 112).
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      

     /-/ Andrzej Kopacz

 

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.02.2013 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2013 14:01
Liczba wyświetleń: 315

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik regulamin ucip.pdf Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 2013-02-20 10:31:39 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała o funduszu sołeckim na 2014 rok.pdf Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego 2013-02-20 10:32:30 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Mińskiego nieruchomości.pdf Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania działek powiatowi mińskiemu 2013-02-20 10:33:54 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała w sprawie określenia i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.pdf Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 2013-02-20 10:34:51 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała w sprawie stawek na zajęcie pasa drogowego projekt Kopia.pdf Projekt uchwały w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego 2013-02-20 10:35:31 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków.pdf Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków 2013-02-20 10:36:23 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.XXII......2013.2013-01-23korekta ngo2013.Kopia.pdf Projekt uchwały w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 2013-02-20 10:37:18 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.zwierzeta2013projekt.pdf Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów. 2013-02-27 14:08:18 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r. 20.02.2013 10:30 Tomasz Zdanowicz