MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2013-02-20 12:27:04

Wykaz stanowisk pracy


Centrala tel. 25-757-58-58,  25-757-50-90,  (nr wewnętrznymi są dwie ostatnie cyfry linii miejskich, np. fax.57)

Wójt Gminy Stanisławów – Adam Sulewski -  pok. 18, tel. 25-757-58- 40

Sekretarz Gminy –   Jadwiga Będkowska - pok. 20, tel. 25-757-58-60

Skarbnik Gminy – Czesława Kaim - pok. 23, tel. 25-757-58-50

Numer pokoju

Nr telefonu

Stanowisko – imię i nazwisko

Uwagi

Urząd Gminy Stanisławów

4  25-757-58-65

Insp. ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej

Hanna Pietrzyk

 
 5   25-757-58-56  

Insp. ds. gospodarki komunalnej

Tadeusz Pyrzanowski

 
6  25-757-58-52  Pomoc administracyjna

Magdalena Kubuj

 

6

25-757-58-52

 Kierownik referatu gospodarki komunalnej

Ewa Dłuska-Redes

 

 

7

25-757-57-07

25-757-58-74

Referent ds. BIP

Tomasz Zdanowicz

 

8, 9

25-757-58-51

25-757-58-59

 Kierownik referatu inwestycji, remontów i ochrony środowiska

Grażyna Kosek

Ref. ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Magdalena Szczęsna

 
10 25-757-58-53

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Anna Piechoska-Wasińska

 urlop macierzyński, zastępstwo: Agnieszka Sędek
10 25-757-58-53

Insp. ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa

Grażyna Zagórska

 
10 25-757-58-54 Samodzielny Referent ds. ochrony środowiska

Karolina Hendzel

 urlop macierzyński, zastępstwo: Monika Czerwińska

12

25-757-58-55

Ewidencja ludności

Marta Rogala

 

13

25-757-58-48

Insp. ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony pożarowej i gospodarki komunalnej

Jan Świętochowski

Każdy poniedziałek,

wtorek - piątek  wg ustaleń z insp. ds. kadr

13

25-757-58-75

Insp. ds. informatyki

Robert Wiącek

poniedziałek-piątek - 8.00 - 16.00

 

14

 

   

15

757-58-66

Mł. ref. ds. rozliczeń kasowych i kadr

Agnieszka Michalak

 

16

757-58-47

Insp. ds. księgowości podatków i opłat

Kinga Sosińska

 

16

25-757-58-47

Insp. ds. opłat za odpady komunalne

Bożena Wyszomirska

 

17

25-757-58-45

Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych :

Agnieszka Wieczorek

 

 

19

25-757-58-58

 

 

 

21

25-757-58-76

Mł. ref. ds. księgowości podatkowej

Agnieszka Chojecka

 

21

25-757-58-76

Inspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Renata Urbanek

 

22

25-757-58-77

Zastępca Skarbnika Gminy

Danuta Słowik

 
22 25-757-58-77 Samodzielny referent ds. księgowości
Anna Słowik
 
   

Pracownik gospodarczy

Marek Chmielewski

 
   

Pracownik gospodarczy

Kazimierz Płoszaj
 
   

Woźna

Bożena Ryszawa

 
   

Pracownik gospodarczy obsługi oczyszczalni i przepompowni ścieków

Leszek Komuda
 
   

Pracownik gospodarczy obsługi oczyszczalni i przepompowni ścieków

Dariusz Kobrzak
 
   

Pracownik gospodarczy obsługi oczyszczalni i przepompowni ścieków

Wiesław Kurek
 

Urząd Stanu Cywilnego

13 25-757-58-55

Kierownik USC

Marta Rogala

 
14 25-757-58-65

Z-ca kierownika USC

Hanna Pietrzyk

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2

25-757-58-72

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Beata Wąsowska

 

1

25-757-58-78

Specjalista Pracy Socjalnej

Monika Fetner

 

 

1

25-757-58-79

Pracownik socjalny

Aneta Bartnicka

 

3

25-757-58-79

Insp. ds. świadczeń rodzinnych

Agnieszka Krysik

 

16

25-757-58-47

Główny Księgowy

Kinga Sosińska

 

Pracownicy innych jednostek dyżurujący w Urzędzie

Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Mińsku Mazowieckim

7

25-757-57-07

25-757-58-74

Anna Kalata

poniedziałek

1000 - 1200

7

25-757-57-07

25-757-58-74

Wioletta Królak

wtorek, środa

800 - 1600

7

25-757-57-07

25-757-58-74

Leśniczy Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki

Andrzej Perzanowski

wtorek 900 - 1100

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie

7

25-757-57-07

25-757-58-74

Punkt konsultacyjny

 

konsultant poniedziałek 17-19

 

14

 

Punkt konsultacyjny

psycholog środa 13-18

prawnik czwartek 9-13

 

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.02.2013 12:27
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2015 08:12
Liczba wyświetleń: 2185

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz stanowisk pracy 20.10.2015 15:34 Tomasz Zdanowicz
2 Wykaz stanowisk pracy 31.07.2015 08:45 Tomasz Zdanowicz
3 Wykaz stanowisk pracy 22.04.2015 09:05 Tomasz Zdanowicz
4 Wykaz stanowisk pracy 08.04.2015 14:55 Tomasz Zdanowicz
5 Wykaz stanowisk pracy 01.04.2015 10:11 Tomasz Zdanowicz
6 Wykaz stanowisk pracy 22.01.2015 08:28 Tomasz Zdanowicz
7 Wykaz stanowisk pracy 22.01.2015 08:27 Tomasz Zdanowicz
8 Wykaz stanowisk pracy 12.12.2014 12:02 Tomasz Zdanowicz
9 Wykaz stanowisk pracy 04.09.2014 13:21 Tomasz Zdanowicz
10 Wykaz stanowisk pracy 10.07.2014 15:26 Tomasz Zdanowicz
11 Wykaz stanowisk pracy 04.10.2013 10:41 Tomasz Zdanowicz
12 Wykaz stanowisk pracy 26.03.2013 15:50 Tomasz Zdanowicz
13 Wykaz stanowisk pracy 22.03.2013 09:04 Tomasz Zdanowicz
14 Wykaz stanowisk pracy 20.02.2013 12:27 Tomasz Zdanowicz