MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2013-04-09 13:13:13

XXIV sesja Rady Gminy Stanisławów


w dniu 16 kwietnia 2013r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2013r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
  5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Stanisławów (druk nr 117).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów (druk nr 118).
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      

     /-/ Andrzej Kopacz

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.04.2013 13:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 307

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwała program opieki nad zabytkami .pdf Program opieki nad zabytkami 2013-04-09 13:15:14 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała mpzp stacja 400kV.pdf Projekt uchwały 2013-04-09 13:26:00 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował