MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2013-05-09 11:31:12

Konkurs Pozytywnie Otwarci


Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych oraz placówek ochrony zdrowia.

Konkurs Pozytywnie Otwarci – założenia

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych oraz placówek ochrony zdrowia.

Jego celem jest zachęcenie jak największej grupy ludzi do podjęcia konkretnych, kreatywnych działań w trzech ogólnych obszarach:

· Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;

· Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych;

· Diagnostyka i monitoring HIV z uwzględnieniem atmosfery i warunków, w jakich odbywa się testowanie.

W roku 2013 w ramach powyższych ogólnych Obszarów celem Konkursu będzie w szczególności zachęcenie jak największej liczby instytucji do podjęcia działań w czterech bardziej szczegółowych Obszarach:

· Aktywizacja i edukacja oraz promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób seropozytywnych, jako istotny element zapobiegania rozprzestrzenianiu się HIV.

· Promocja testowania w kierunku HIV w placówkach ochrony zdrowia, jako naturalnej konsekwencji odpowiedzialnej współpracy pacjent - lekarz rodzinny.

· Edukacja lekarzy pierwszego kontaktu w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy z zakresu diagnozowania i postępowania z osobami zakażonymi HIV.

· Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod współpracy z pacjentem - kategoria specjalna dla lekarzy chorób zakaźnych oraz innych, działających w obszarze HIV/AIDS.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie prosimy o przedstawienie na Formularzu Zgłoszeniowym projektów nowych działań w tym obszarze lub koncepcje rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 20 000 PLN na wprowadzenie w życie najlepszych pomysłów. Zgłoszone projekty działań zostaną poddane ocenie niezależnej Kapituły, która reprezentuje szerokie grono przedstawicieli środowisk społeczno-naukowych.

Konkurs Pozytywnie Otwarci prowadzony jest pod patronatem Krajowego Centrum ds. AIDS, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Wojewody Mazowieckiego. Granty ufunduje firma Gilead Sciences Polska Sp. z o.o.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pocztą do 12.08.2013 r. (decyduje data nadania) na adres:

Konkurs „Pozytywnie Otwarci 2013”
Skrytka Pocztowa 257
ul. Targowa 73 00-987 Warszawa

Informacje o artykule

Autor: Barbara Kosińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.05.2013 11:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 36243

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował