MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2013-06-05 13:54:34

XXV sesja Rady Gminy Stanisławów


20 czerwca 2013 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXV sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy               w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań w 2012r.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok (druk nr 119).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012r. (druk nr 120).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVII/84/2012 Rady gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów (druk nr 121).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (druk nr 122).
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      

     /-/ Andrzej Kopacz

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 05.06.2013 13:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 292

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwała w sprawie sprawozdania finansowego za 2012 rok.pdf Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 2013-06-05 14:00:32 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała absolutorium.pdf Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla wójta 2013-06-05 14:05:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik logopeda.pdf Projekt uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów 2013-06-05 14:08:18 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała w sprawie inkasa- Sadoch i Moskal.pdf Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków 2013-06-05 14:13:07 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował