MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

Artykuł archiwalny

print

2013-06-20 07:55:07

XXVI sesja Rady Gminy Stanisławów


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy               w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
5.    Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013 (druk nr 123)  
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024 (druk nr 124).
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (druk nr 125).
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 (druk nr 126).
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla gminy Stanisławów na lata 2013-2015 (druk nr 127)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Choiny, stanowiącej własność gminy (druk nr 128).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (druk nr 129).  
13.    Zapytania i wolne wnioski.
14.    Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.06.2013 07:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 55

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował