MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2013-09-13 12:09:08

XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów


w dniu 19 września 2013r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 19 września 2013r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ładzyń, stanowiącej własność gminy (druk nr 138).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy (druk nr 139).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013 (druk nr 140). 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024 (druk nr 141).
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      

     /-/ Andrzej Kopacz

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.09.2013 12:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 286

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik sprzedaż.pdf Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia działki gminnej na sprzedaż 2013-09-13 12:23:32 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.Projekt.2013-09-04.pdf Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańca gminy 2013-09-13 12:24:32 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował