MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2013-12-17 09:58:11

"Konfederatka - Przyjaciel Pracodawcy dla Gminy Stanisławów


StatuetkaDyplomDyplom
 Informacja ze strony Pracodawcy RP

Konfederatki 2013 wręczone

W czwartek 12 grudnia 2013 r. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wręczyli nagrody: Konfederatki 2013 i Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy 2013. W uroczystości oprócz przedsiębiorców wzięły udział wybitne osobistości ze świata nauki, kultury i polityki.

 

Konfederatki to doroczna nagroda przyznawana członkom Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania szczególnych zasług dla rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianie ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku.

 

Konfederatki 2013 otrzymali:

 

 • Tadeusz Biczysko, Prezes Zarządu, Spółdzielnia „Pralex”,

 

 • Adam Byglewski, Wiceprezes ds. finansowych, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,

 

 • Iwona Filipecka, Prezes Zarządu, Klinika „Okulus”,

 

 • Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu, NDI,

 

 • Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców,

 

 • Maciej Grabski, Prezes Zarządu, Olivia Business Centre,

 

 • Kazimierz Grzechnik, Prezes Zarządu, Grupa Tauron Południowy Koncern Węglowy,

 

 • Zenon Górniak, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Huta Łabędy,

 

 • Jarosław Jakoniuk, Członek Zarządu, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,

 

 • Jarosław Kotarski, Prezes, UnityLine

 

 • Wojciech Krakowski, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Venta”

 

 • Janusz Łacny, Wiceprezes Zarządu, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,

 

 • Zbigniew Sikora,

 

 • Edward Szlęk, Prezes Zarządu, Koksownia Przyjaźń i Kombinat Koksochemiczny „Zabrze”,

 

 • Adam Wykowski, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży,

 

 • Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn (nagrodę odebrał Prezes Zarządu Adam Leszkiewicz)

 

Dla największego pracodawcy w województwie opolskim – za inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz prowadzenie aktywnych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

 • Polska Agencja Prasowa (nagrodę odebrała Członek Zarządu Lidia Sobańska).

 

Za 95 lat rzetelnego informowania o najważniejszych wydarzeniach w Polsce i na świecie. Za wzorową obiektywność oraz bezstronność przedstawianych materiałów. Za świadomość odpowiedzialności za  słowo.

 

 

Podczas uroczystości wręczono także Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy – nagrody przyznawane osobom spoza środowiska przedsiębiorców, które wnoszą szczególny wkład w budowę prestiżu pracodawców oraz przyczyniają się do integracji
i rozwoju środowiska.

 

Statuetkę Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy 2013 otrzymali:

 

W kategorii „Media”:

 

 • Zbigniew Jasiewicz, Dyrektor TVP Oddział w Gdańsku

 

Za realizowanie misji Telewizji Publicznej poprzez nadanie odpowiedniej rangi tematyce ekonomiczno-biznesowej. Za kreatywną współpracę z Pracodawcami Pomorza i środowiskiem lokalnych przedsiębiorców.

 

 • Sławomir Jeneralski, Prezes firmy Biuro Doradcze Sławomir Jeneralski

 

Za zaangażowanie w dialog między środowiskiem przewoźników drogowych a władzami publicznymi. Za działania na rzecz integracji polskich przewoźników i za budowę ich pozycji na rynku europejskim.

 

 • Hanna Krzyżowska, Redaktor Naczelna dwutygodnika „Nowy Górnik”

 

Za podejmowanie najważniejszych problemów pracodawców i pracowników branży górniczej w prowadzonej przez siebie gazecie. Za stworzenie jej chińskiej edycji.

 

W kategorii „Samorządy terytorialne”:

 

 • Mariusz Jakubowski, Członek Rady Gminy Zbiczno, właściciel firmy Publiczny Transport Ciężarowy Jakubowski

 

Za niestrudzoną działalność na rzecz budowy prestiżu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Za zarażający środowisko optymizm i przekonanie, że chcieć – to znaczy móc.

 

 • Wojciech Szczurek, Prezydent, Urząd Miasta Gdynia

 

Za rozumienie potrzeb środowiska pracodawców i stworzenie wyjątkowego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w Gdyni. Za rzadko spotykaną u samorządowców umiejętność prawdziwego jednoczenia mieszkańców swojego miasta.

 

 • Janusz Szpak, Starosta, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

 

Za mogącą być wzorem dla tysięcy samorządowców działalność na rzecz rozwoju lokalnego biznesu i budowanie ekonomicznej pomyślności regionu lubelskiego.

 

 • Maciej Szykuła, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Lubuski Urząd Marszałkowski

 

Za niestrudzone promowanie lokalnego biznesu w Polsce i za granicą oraz inicjowanie korzystnej dla rozwoju województwa lubuskiego współpracy gospodarczej. Za umiejętne, koncyliacyjne równoważenie interesów różnych środowisk.

 

 • Piotr Uszok, Prezydent, Urząd Miasta Katowice

 

Za udowadnianie, że troska władz publicznych o zdrowie Polaków nie musi być pustym frazesem. Za wytrwałość i konsekwencję w dążeniu do realizacji wizjonerskiego projektu kompleksowej restrukturyzacji ochrony zdrowia w Katowicach.

 

 • Wojciech Witczak, Wójt Gminy Stanisławów

 

Za rozumienie potrzeb i problemów firm prowadzących wielkie inwestycje infrastrukturalne na terenie gminy oraz za wyjątkową umiejętność budowy społecznego poparcia dla jej realizacji wśród lokalnej społeczności.

 

Informacje o artykule

Autor: Wojciech Witczak
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 17.12.2013 09:58
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2013 10:01
Liczba wyświetleń: 109268

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 "Konfederatka - Przyjaciel Pracodawcy dla Gminy Stanisławów 17.12.2013 09:58 Tomasz Zdanowicz