MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-05-21 15:08:42

XXXV sesja Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 28 maja 2014r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 28 maja 2014r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 28 maja 2014r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
5.    Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
6.    Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrem w roku 2013.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2014 (druk nr 169)
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( druk nr 170)
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015r. (druk nr 171)
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Porąb stanowiącej własność gminy (druk nr 172)
11.    Zajęcie stanowiska w sprawie aktualizacji istniejącego lub opracowania nowego projektu sali sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Pustelnik.
12.    Zajęcie stanowiska w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej nr 49/3 położonej w Stanisławowie przy ul. Sokołowskiej z przeznaczeniem na parking.
13.    Zapytania i wolne wnioski.
14.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
                                 
     /-/ Andrzej Kopacz

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.05.2014 15:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 410

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwała nr XXXV...2014 z dn. 28.05.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2014-05-21 15:16:25 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała nr XXXV...2014 z dn. 28.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie.pdf Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 2014-05-21 15:17:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.Porąb.Projekt.2014-05-08.pdf Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości na sprzedaż 2014-05-21 15:17:56 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.XXXV.....2014.2014-05-28. Projekt uchwały - woda.pdf Projekt uchwały w sprawie zmiany taryfy za wodę 2014-05-21 15:18:49 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował