MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-06-12 15:25:14

XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów, w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy               w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań w 2013 roku.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013rok (druk nr 173).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013r. (druk nr 174).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą ,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów” (druk nr 175).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014 (druk nr 176).
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 (druk nr 177)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Stanisławów do zawarcia porozumienia partnerskiego z Wojewódzkim Mazowieckim Liderem Projektu ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - ,,Moja Przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (druk nr 178).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów (druk na 179). 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie planowanej na terenie Gminy Zielonka, w sąsiedztwie miejscowości Łęka i Pustelnik, lokalizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Ekolina" (druk nr 180).
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      

     /-/ Andrzej Kopacz

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 12.06.2014 15:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 342

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Opłaty przedszkole.pdf Opłaty za przedszkole 2014-06-12 15:37:47 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała nr XXXVI...2014 z dn. 26.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2014-06-12 15:51:08 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała nr XXXVI...2014 z dn. 26.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie.pdf Zmiany w budżecie 2014-06-12 15:51:42 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała nr XXXVI...2014 z dn. 26.06.2014 r. w sprawie zmian w WPF.pdf Zmiany w WPF 2014-06-12 15:52:12 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.XXXVI..............2014.2014-06-26 absolutorium.pdf Absolutorium 2014-06-12 15:52:41 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował