MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-07-04 13:57:33

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w m. Ładzyń


Stanisławów, dnia 4 lipca 2014r.

 

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w m. Ładzyń

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości

Wysokość stawek % z tytułu użytkowania wieczystego

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2

752

SI1M/00115906/5

0,48  ha

Posiada kształt zbliżony do prostokąta, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych..   Znajduje się  przy drodze publicznej. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w słabym stanie technicznym.

Zgodnie z ustaleniami studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/238/06 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 września 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego nr 243 poz. 8801 z dnia 28 listopada 2006 r. działka  przewidziana jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej.

10 lat

39 080 zł +, VAT tj.5285,18 zł od części zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, tj. na głębokości 80 m od strony drogi gminnej, łącznie 44 365,18 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Uchwała Nr XXXI/162/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013 r.

Nie dotyczy

 

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.07.2014 13:57
Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2014 14:17
Liczba wyświetleń: 43995

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w m. Ładzyń 04.07.2014 14:01 Tomasz Zdanowicz
2 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w m. Ładzyń 04.07.2014 13:57 Tomasz Zdanowicz