MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-07-22 10:00:05

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

to system zniżek dla rodzin wielodzietnych

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która ma na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona wydawany jest duplikat Karty Dużej Rodziny za opłatą 8,76 zł.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat (karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej). Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie pok. nr 3. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz.755), składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:

- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku dzieci, do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki,

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Krysik
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.07.2014 10:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 62589

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek o wydanie Karty Duzej Rodziny.doc Wniosek o wydanie karty 2014-07-22 10:01:33 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował