MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-09-16 10:43:49

XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów


W dniu 23 września 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 23 września 2014r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy               w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna (druk nr 181).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stanisławów” (druk nr 182).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2019/2 położonej w miejscowości Stanisławów (druk nr 183).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sokóle, stanowiącej własność gminy (druk nr 184).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/2 o powierzchni 0.0240 ha, położonej w miejscowości Sokóle (druk na 185).  
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (druk na 186). 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (druk nr 187).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014 (druk nr 188).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 (druk nr 189).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów (druk nr 190).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 191).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości (druk nr 192).
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy                                                                                     

     /-/ Andrzej Kopacz

 

 

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.09.2014 10:43
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2014 13:44
Liczba wyświetleń: 192

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Projekt uchwały apteka.pdf Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia budynku apteki 2014-09-16 10:45:09 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała mpzp Szymankowszczyzna projekt.pdf Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna 2014-09-16 10:46:29 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała Nr XXXVIII...2014 z dn. 23.09.2014 r. w sprawie inkasa.pdf Uchwała w sprawie inkasa podatków 2014-09-16 10:47:15 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała Ochotnicza Straż.pdf Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości OSP przez gminę 2014-09-16 10:48:17 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała POŚ 2014.pdf Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska 2014-09-16 10:49:26 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała regulamin.pdf Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 2014-09-16 10:50:38 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała śmieci szczegółowy sposób.pdf Projekt uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych 2014-09-16 10:52:09 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.Projekt.2014-09-08dzieci.pdf Projekt uchwały w sprawie zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami 2014-09-16 10:53:16 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.Projekt.Sokóle 520 2.Kopia.pdf Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 2014-09-16 10:54:00 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.Projekt.Sokóle 588 1.pdf Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 2014-09-16 10:54:46 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.statutGOPS.2014-09-04.pdf Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie GOPS 2014-09-16 10:55:22 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów 16.09.2014 10:43 Tomasz Zdanowicz