MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-09-23 09:57:44

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

 

Na terenie gminy Stanisławów działają następujące organizacje pozarządowe:

Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci w Pustelniku

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stanisławowskiej

Towarzystwo Rozwoju Pustelnika i Okolic w Pustelniku

Jeździecki Klub Sportowy „Sokóle”

UPLKS Stanisławów

Stowarzyszenie Obywatelskie „Svoboda”

Stowarzyszenie „Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy”

Stowarzyszenie Wspierania Oświaty w Stanisławowie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rządza

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

ZHP i inne organizacje uczniowskie

Współpraca z tymi organizacjami odbywała się na zasadach określonych w „Programie współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” uchwalonym przez Radę Gminy Stanisławów w dniu 9 listopada 2011 r.

W ramach tej współpracy został ogłoszony i rozstrzygnięty otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012. Jako jedyny złożył ofertę i konkurs wygrał Uczniowsko Parafialno Ludowy Klub Sportowy Stanisławów, otrzymał 40 tys. zł, w tym 20 tys. zł z funduszy GKRPA przeznaczonych na zapobieganie uzależnieniom. W programie tym uczestniczyło około 100 osób z różnych grup wiekowych.

W trybie bezkonkursowym (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) przekazano Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dziecka w Pustelniku jako wsparcie realizacji programu stypendialnego.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej otrzymało wsparcie finansowe stałej kampanii informacyjnej dotyczącej profilaktyki uzależnień realizowanej na łamach periodyku „Wieści Ziemi Stanisławowskiej” (ok. 2,5 tys. zł).

Przeprowadzono konsultacje projektów uchwał w sprawach uchwalenia programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

Sporządził Tomasz Zdanowicz

 

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.09.2014 09:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 203

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował