MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-10-24 09:03:18

XXXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów


28 października 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 28 października 2014r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów          z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 (druk nr 193).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna           z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej (druk nr 194).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna           z przeznaczeniem na utworzenie nowej drogi gminnej (druk nr 195).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Stanisławów z przeznaczeniem na drogę (druk nr 196).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014 (druk na 197).  
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015  i zwolnień w tym podatku (druk na 198). 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i zwolnień w tym podatku (druk nr 199).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2015 (druk nr 200).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów (druk nr 201).
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stanisławów w roku szkolnym 2013/2014.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy                                                                                     

     /-/ Andrzej Kopacz

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 24.10.2014 09:03
Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2014 09:41
Liczba wyświetleń: 203

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała nieruchomość.pdf Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2014-10-24 09:05:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała podatek leśny.pdf Projekt uchwały w sprawie podatku leśnego 2014-10-24 09:06:06 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała podatek rolny.pdf Projekt uchwały w sprawie podatku rolnego 2014-10-24 09:06:40 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała środki transportowe.pdf Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych 2014-10-24 09:07:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała w sprawie drogi Czarna poszerzenie.pdf Projekt uchwały w sprawie nabycia działek 2014-10-24 09:09:12 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała w sprawie drogi Czarna utworzenie.pdf Projekt uchwały w sprawie utworzenia drogi w Czarnej 2014-10-24 09:10:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik UchwałaNGO2015Projekt.pdf Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014-10-24 09:10:59 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XXXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów 24.10.2014 09:03 Tomasz Zdanowicz