MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-11-15 18:48:50

Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024


 

Zarządzenie  Nr  42/2014

Wójta Gminy Stanisławów

z dnia  14 listopada 2014 r

 w sprawie  projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024

 

 

Na podstawie art. 52 ust i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 238, ust. 1 i 2 oraz  art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.  885 z późn. zm.)  Wójt Gminy Stanisławów zarządza co następuje:

 

 

§  1

 

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 -2024 – przedstawia się:

 

1)    Radzie Gminy Stanisławów,

2)    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie  celem zaopiniowania.

 

§  2

 

 

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                       

                                                         Wójt  Gminy  Stanisławów

                                                                                Wojciech  Witczak

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.11.2014 18:48
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2014 19:25
Liczba wyświetleń: 673

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Budżet 2015 - uchwała budżetowa.pdf Projekt uchwały budżetowej 2014-11-15 19:05:12 Zdanowicz Tomasz
załącznik zał. Nr 1do Uchw. Budżetowej.pdf Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej 2014-11-15 19:06:06 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 1 - dochody 2015.pdf Tabela nr 1 - dochody 2014-11-15 19:06:36 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 2 - wydatki 2015.pdf Tabela nr 2 - wydatki 2014-11-15 19:07:02 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 3 --Dochody zlecone 2015.pdf Tabela nr 3 - dochody zlecone 2014-11-15 19:07:37 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 4 Wydatki zlecone 2015 r..pdf Tabela nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych 2014-11-15 19:08:20 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab.Nr 5 - zad. inwest. 2015.pdf Tabela nr 5 - zadania inwestycyjne 2014-11-15 19:09:14 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 6 do Uchw. Budżet. -Przychody i rozchody.pdf Tabela nr 6 - przychody i rozchody budżetu 2014-11-15 19:09:56 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 7 do uchw. budżetowej - GKRPA.pdf Tabela nr 7 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2014-11-15 19:11:48 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 8.pdf Tabela nr 8 - ochrona środowiska i gospodarka wodna 2014-11-15 19:12:38 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2014.pdf Tabela nr 9 - fundusz sołecki 2014-11-15 19:13:10 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab.10 dotacje i ochr. środ..pdf Tabela nr 10 - utrzymanie czystości i porządku w gminie 2014-11-15 19:14:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchw. WPF na 2015 - 2024 r.pdf Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2014-11-15 19:14:52 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gm. Stanisławów na lata 2015 - 2024.pdf Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej 2014-11-15 19:16:04 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2024.pdf Załącznik nr 2 do WPF - Wykaz przedsięwzięć 2014-11-15 19:16:42 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024 15.11.2014 19:25 Tomasz Zdanowicz
2 Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024 15.11.2014 19:23 Tomasz Zdanowicz
3 Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024 15.11.2014 18:48 Tomasz Zdanowicz