MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-12-31 08:11:28

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Stanisławów


Darmowy komputer z dostępem do Internetu przez okres 5 lat

Projekt pod nazwą „e-INCLUSION czyli Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Stanisławów”. W ramach tego projektu otrzymujemy:

1)      darmowy sprzęt komputerowy

2)      darmowy dostęp do Internetu do 31 grudnia 2020 r.

3)      darmowy montaż systemu

4)      darmowy serwis do 31 grudnia 2020 r.

5)      darmowe szkolenie 2 osób z gospodarstwa domowego

Jedyne, co trzeba zrobić, to zgłosić się do Urzędu Gminy w Stanisławowie, pokój 1 lub 3 (parter) w celu wypełnienia wniosku o udział w projekcie.

Jest to niepowtarzalna szansa dla osób, których nie stać na sprzęt komputerowy oraz podłączenie do Internetu. Są to:

1)      gospodarstwa domowe o dochodzie na osobę w rodzinie do 456,00 zł netto miesięcznie

2)      osoba samotnie gospodarująca – dochód do 542,00 zł miesięcznie

3)      gospodarstwa domowe uprawnione do świadczeń rodzinnych (dochód 574,00 zł miesięcznie na osobę lub 664,00 zł miesięcznie gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne)

4)      osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (I lub II grupa) lub orzeczeniem równoważnym

5)      dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (dochód do 456,00 zł na osobę)

6)      osoby z grupy 50 lat i powyżej, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych, tj. 844,45 zł

7)      dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnia 4,25 i wyżej) z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż 1299 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące tego projektu można uzyskać na stronie http://www.stanislawow.pl/wykluczenie oraz w GOPS w Stanisławowie telefony:  25 752 20 19, 25 757 58 78, 25 757 58 79

Termin składania wniosków do 12 stycznia 2015 r.

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.12.2014 08:11
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2015 14:58
Liczba wyświetleń: 7884

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Stanisławów 31.12.2014 08:11 Tomasz Zdanowicz