MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-02-04 13:06:40

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku


Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

 

Wójt Gminy Stanisławów

ogłasza nabór do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej poprzez wysłanie Formularza zgłoszeniowego na adres: urzad.gminy@stanislawow.pl lub na adres Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32,

05-304 Stanisławów do dnia 16 lutego 2015 roku.

Wyboru kandydatów do komisji konkursowej dokona wójt gminy. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 21 lutego 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata można pobrać ze strony internetowej www.stanislawow.samorzady.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Stanisławowie, pok. nr 7.

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.02.2015 13:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7999

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik formularz na członka komisji_sport_2015.doc Formularz 2015-02-04 13:08:16 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował