MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

Artykuł archiwalny

print

2015-01-16 14:00:12

IV sesja Rady Gminy Stanisławów


W dniu 30 stycznie 2015r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji rady gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2015 (druk nr 9).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 - 2024 (druk nr 10).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2014 w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania (druk nr 11).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji statutowej (druk nr 12).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stanisławów” (druk nr 13).
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.01.2015 14:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 127

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował