MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-02-23 09:17:52

V sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 lutego 2015 r.


SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

 

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2015r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji rady gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy (druk nr 14).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2015rok (druk nr 15).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania ,,Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2020 (druk nr 16).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 8 kwietnia 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymankowszczyzna (druk nr 17).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 18).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Stanisławowie (druk na 19).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stanisławów (druk na 20).
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                 

               /-/ Dariusz Kraszewski

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.02.2015 09:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 378

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ochrona zwierząt program 15.pdf Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi 2015-02-23 09:18:46 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała zmieniajaca szymankowszczyzna 2015.pdf Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szymankowszczyzna 2015-02-23 09:20:43 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.profilaktyka2015.Kopia.pdf Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2015-02-23 09:21:30 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.Projekt.2015-02-11.pdf Dotacja dla OSP w Rządzy 2015-02-23 09:22:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.V.........2015 skarga.pdf Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 2015-02-23 09:23:08 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.V.........2015.2015-02-16. strategia.pdf Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 2015-02-23 09:23:49 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.V........2015 utworzenie zespołu szkół.pdf Utworzenie Zespołu Szkół i Przedszkoli w Stanisławowie 2015-02-23 09:24:31 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała kryteria przedszkole.pdf Projekt uchwały w sprawie kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkola 2015-02-23 10:39:38 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował