MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-04-17 10:50:37

Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015


Lp. Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Kwota Przedmiot
1. 1  16.03.2015 Laszkowski Przemysław Roboty ziemne i Usługi Handlowe 31,24zł/m3 dostawa żwiru
2. 2  16.03.2015 Piotr Skoczek F.H.U. "Bruk-bud" 59,41 zł/tona dostawa tłucznia dolomitowego
3. 3 16.03.2015 Salamon Waldemar Firma Handlowo-Usługowa 74,89zł/tona dostawa destruktu asfaltowego
4. 4 05.01.2015 Mieczysław Bartnicki 1800 zł Konserwacja sprzętu OSP Czarna
5. 4a 02.01.2015 PPH "Hetman" Sp. z o.o. ceny różne Oddbiór padłych zwierząt
6. 5 02.01.2015 "SPM Trans" Piechoski Przemysław 8 zł netto /m3 dowóz ścieków do oczyszczalni
7. 6 02.01.2015 "OLMAT" Laszkowski Marcin 8 zł netto /m3 dowóz ścieków do oczyszczalni
8. 7 02.01.2015 "RziSMB" Rogala Janusz 8 zł netto /m3 dowóz ścieków do oczyszczalni
9. 8 08.01.2015 Owsianka Henryk 5400 zł Konserwacja sprzętu OSP Stanisławów
10. 8A 08.01.2015 Matczak Rafał   Ciągnik praca
11. 9 08.01.2015 Borucki Sławomir 1800 zł Konserwacja sprzętu OSP Pustelnik
12. 10 08.01.2015 Marcin Jackiewicz 1200 zł Konserwacja sprzętu OSP Lubomin
13. 11 08.01.2015 Ryszawa Cezary 1800 zł Konserwacja sprzętu OSP Ładzyń
14. 12 13.01.2015 Wojtyński Józef 1800 zł Konserwacja sprzętu OSP Rządza
15. 12A 19.01.2015 Anna Królikowska 450 zł Zajęcia w czasie ferii zimowych w SP Ładzyń
16. 12B 19.01.2015 Elżbieta Jankowska 300 zł Zajęcia w czasie ferii zimowych w SP Ładzyń
17. 13 19.01.2015 Renata Gromulska 450 zł Zajęcia w czasie ferii zimowych w ZS Pustelnik
18. 13A 19.01.2015 Rafał Słowik 1200 zł Zajęcia w czasie ferii zimowych w SP Stanisławów
19. 14 19.01.2015 Janina Wieczorek 300 zł Zajęcia w czasie ferii zimowych w ZS Pustelnik
 20. 15 21.01.2015 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Mleks" Wyszków 40 zł miesięcznie najem zlewni mleka
21. 16 20.01.2015 STIMO 1.028.875,32 zł Eliminacja wykluczenia cyfrowego
22. 17 23.01.2015 TBD Mazowsze Siedlce 60% min. wynagrodzenia Serwis oprogramowania USC, Ewidencja ludności i Rejestru wyborców
23. 17A 02.02.2015 Tomasz Kowalczyk 1640 zł brutto Wykonanie podłogi w świetlicy w Sokólu
 24. 18 16.02.2015 Adam Chychłowski 2.207,85 zł/ miesiąc konserwacja oświetlenia
25. 19 19.02.2015 EkoTeam Sp. z o.o. 640 zł brutto za kontener Ustawienie oraz odbiór kontenera z popiołem
26. 20 24.02.2015 Robert Kielak 238 zł brutto miesięcznie opieka nad boiskiem szkolnym
27. 21 24.02.2015 OSP Rządza 135000 zł dotacja
28. 22 2.03.2015 UPLKS Stanisławów 40000 zł upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacja
29. 23 02.03.2015 R. Wróblewski WIR-BUD   profilowanie dróg
30. 24 11.03.2015 Krzysztof Wiącek 40 zł/godz. brutto konsultacje
31. 25 13.03.2015 UI Infosystem Legionowo 17958 zł Serwis i aktualizacja oprogramowania pakiet.
32. 26 16.03.2015 ELBUD Antoni Niciporuk Siedlce 1968 zł brutto opracowanie operatu wodnoprawnego
33. 27 16.03.2015 Paluch Katarzyna 184,50 miesięcznie czynsz za mieszkanie
34. 28 19.03.2015 Interwan, Dębe Wielkie 200 zł netto dzierżawa powierzchni dachowej pod maszt
35. 29 19.03.2015 Interwan, Dębe Wielkie 200 zł netto dzierżawa powierzchni dachowej pod maszt
36. 30 23.03.2015 Katarzyna Kowalska, Warszawa, Marta Panek-Nieckula, Warszawa 300 zł miesięcznie Wynajem gabinetu stomatologicznego w Pustelniku
37. 31 25.03.2015 A. Oniśk 3631,20 zł nadzór inw.
38. 32 26.03.2015 Jarosław Bagiński 3500 zł + VAT Przebudowa oświetlenia w m. Kolonie Stanisławów
39. 33 26.03.2015 A i D Adaśko 3096,48 zł brutto Przebudowa oświetlenia w m. Cisówka - 050698
40. 34 26.03.2015 A i D Adaśko 5394,92 zł brutto Przebudowa oświetlenia w m. Cisówka - 051491
41. 35 07.04.2015 Kurkus Paweł 78800 zł pełnienie funkcji operatora int.
42. 36 07.04.2015 A. Oniśk 2507 zł projekt zbiornika
43. 37 15.04.2015 B. Szcześniak 1050 zł projekt współpracy agregatów z przep.
44. 38 15.04.2015 B. Szcześniak 17.000 zł projekty oświetleniowe fundusz sołecki Lubomin, Rządza, Wólka Piecząca
45. 39 20.04.2015 Anna Słowik 159 zł brutto informatyczna obsługa OKW Nr 5 w Stanisławowie
46. 40 20.04.2015 Agnieszka Wieczorek 159 zł brutto informatyczna obsługa OKW Nr 2 w Pustelniku
47. 41 20.04.2015 Kinga Sosińska 159 zł brutto informatyczna obsługa OKW nr 4 w Stanisławowie
48. 42 20.04.2015 Magdalena Szczęsna 159 zł brutto informatyczna obsługa OKW nr 3 w Ładzyniu
49. 43 20.04.2015 Danuta Słowik 159 zł brutto informatyczna obsługa OKW nr 1 w Stanisławowie
50. 44 20.04.2015 Hanna Pietrzyk 543 zł brutto obsługa obwodowych komisji wyborczych
51. 45 20.04.2015 Marta Rogala 920 zł brutto sporządzenie spisu wyborców
52. 46 20.04.2015 Robert Wiącek 451 zł brutto wykonanie funkcji pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów.
53. 46A 22.04.2015 Aleksandra Wiśniewska "Zosia" 3800 zł brutto Wesołe miasteczko - Dni Stanisławowa
54. 46B 24.04.2015 Dariusz Senator 3800 zł brutto Inscenizacja "Dwa dni wolności Stanisławowa"
55. 47 27.04.2015 Anna Kondrasiuk-Szczerbiak 50 zł/godz. Psycholog
56. 48 27.04.2015 Dreams architekci Wojciech Sołowiej 6300 zł projekt dociepleniai zmiany ogrzewania budynku mieszkalnego ul. Szkolna 6
57. 49 30.04.2015 Delta Optical G. Matoszek, H. Matoszek SJ. Mińsk Maz. Ul. Piękna 1 2000 zł brutto Pokazy cyfrowego planetarium
58. 50 30.04.2015 Wanda Zdanowicz 300 zł brutto Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego (przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji)
 59. 51 30.04.2015 Agnieszka Wieczorek 300 zł brutto Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego (przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji)
60. 52 30.04.2015 Iwona Biesiada 200 zł brutto Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego (przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji)
61. 53 08.05.2015 Radca Prawny    
62. 54 11.05.2015 Komenda Stołeczna Policji 100000 zł Dotacja na pierwsze wyposażenie komisariatu Policji w Stanisławowie
63. 55 18.05.2015 Kinga Sosińska 79,90 zł brutto obsługa informatyczna OKW
64. 56 18.05.2015 Danuta Słowik 79,90 zł brutto obsługa informatyczna OKW
65. 57 18.05.2015 Anna Słowik 79,90 zł brutto obsługa informatyczna OKW
66. 58 18.05.2015 Agnieszka Wieczorek 79,90 zł brutto obsługa informatyczna OKW
67. 59 18.05.2015 Magdalena Szczęsna 79,90 zł brutto obsługa informatyczna OKW
68. 60 18.05.2015 Robert Wiącek 225,70 zł brutto koordynator ds. informatyki
69. 61 18.05.2015 Hanna Pietrzyk 271,60 zł brutto obsługa obw. kom. wyb.
70. 62 18.05.2015 Marta Rogala 554,50 zł brutto sporządzenie spisu wyborców
71. 63 18.05.2015 WM-PROJEKT Witold Malmon, Radom ul. 25 czerwca 68 3000 zł Wykonanie koncepcji hali sportowej w Pustelniku
72. 64 19.05.2015 PROSKOL 7.995,00 zł opracowanie projektu bud. sieci wod. w m. Borek Czarniński i Szymankowszczyzna
73. 65 20.05.2015 WODEX 2706,00 zł brutto Konserwacj sieci wodociągowej w 2015 r.
74. 66 20.05.2015 Eko Team Sp. z o.o. 640 zł brutto postawienie kont. pod OSP Pustelnik
75. 67 25.05.2015 Zakład Instalacji Elektrycznych 5.000 zł projekt budowlano- wykonawczy w miejscowości Czarna
76. 68 27.05.2015 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wg faktur organizacja szkoleń w ramach funduszu ustawicznego
77. 69 28.05.2015 Agnieszka Trąbińska ARLEKIN - Park Rozrywki Mińsk Maz. ul. Zgoda 12b 450,00 zł udostepnienie kostiumów "Sumo"
78. 70 28.05.2015 POWER - PLAY - Sylwester Gazda Kolonia Sitno 15, 22-424 Sitno 9044,00 brutto występ Artysty w czasie dożynek Gminno-Parafialnych w dn. 16.08.2015
79. 71 28.05.2015 Zespół artystyczny JORRGUS - Jerzy Szuj Bielsk Podlaski 8500,00 zł brutto występ artystyczny w czasie dożynek Gminno-Parafialnych w dn. 16.08.2015
80. 72 2.06.2015 Przemysław Makos, Ostrów Kania 8, 05-311 800,00 zł brutto obsługa muzyczna, nagłośnienie i oświetlenie i prowadzenie dyskoteki na pikniku rodzinnym w Pustelniku
81. 73 03.06.2015 PTG Mechanika -Pompy 3298,86 brutto za sztukę naprawa pomp (2 sztuki) oczyszczalni ścieków w Retkowie
82. 74 03.06.2015 Zespół BOBI 2900 zł brutto koncert na "Pikniku Rodzinnym w Pustelniku"
83. 75 12.06.2015 Zbigniew Jaros 3500 zł brutto Zajęcia sportowo-profilaktyczne - piłka nożna
84. 76 12.06.2015 Rafał Słowik 4000 zł brutto Zajęcia sportowo-profilaktyczne - piłka nożna
85. 77 12.06.2015 LZS PTS "Tęcza" Pustelnik (Andrzej Oniśk) 2500 zł brutto Zajęcia sportowo-profilaktyczne - piłka nożna
86. 78 12.06.2015 Damian Buczek 5000 zł brutto Zajęcia sportowo-profilaktyczne - karate
87. 79 12.06.2015 Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 3000 zł brutto Zajęcia sportowo-profilaktyczne - pływanie
88. 80 12.06.2015 Gminy Ośrodek Kultury w Stanisławowie 6000 zł brutto Zajęcia sportowo-profilaktyczne - pływanie
89. 81 12.06.2015 Małgorzata Narojczyk 1650 zł brutto Program profilaktyczno-wychowawczy "Spójrz inaczej"
90. 82 12.06.2015 Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie 3300 zł brutto Zajęcia pozalekcyjne nawiązujące do programu profilaktycznego rekomendowanego przez PARPA
91. 83 12.06.2015 Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 650 zł brutto Zajęcia pozalekcyjne nawiązujące do programu profilaktycznego rekomendowanego przez PARPA
92. 84 12.06.2015 Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie 1900 zł brutto Program profilaktyczno-wychowawczy "Spójrz inaczej"
93. 85 12.06.2015 Małgorzata Smater 6000 zł bruto operat wodno-prawny
94. 86 12.06.2015 Grzegorz Dziarski

22000 zł netto

27000 zł brutto

opracowanie strategii rozwoju gminy i planu gospodarki niskoemisyjnej
95. 87 12.06.2015 "Q-del Andrzej Matejak Mińsk Maz. ul. Okrzei 31/9 bezpłatne za udostępnienie placu na dożynki w zamian za scenę, nagłośnienie, obsługę techniczną i ochronę
96. 88 16.06.2015 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 861,69 zł badanie wody ze stacji uzdatniania wody w Sokólu
97. 88A 16.06.2015 Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka w Pustelniku 4.000,00 zł Półkolonie letnie z programem profilaktyki uzależnień
98. 88B 26.06.2016 Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka w Pustelniku 1.000,00 zł Wycieczki dla uczestników półkolonii
99. 89 19.06.2015 RMP COMPANY RYSZARD SUDER - Legionowo 1150 zł netto Aktualizacja roczna systemu inkasent
100. 90 26.06.2015 "AR-CEZ" Cezariusz Markuszewski Tłuszcz 42000 +VAT wg. rozlicz. Ścinanie poboczy dróg gminnych
101. 91 29.06.2015 FABAK 2180,79 zł br. Alarm w świetlicy Cisówka
 102. 91a 26.06.2015 ZAiKS 2074,40 +VAT Umowa licencja na odtwarzanie i wykonywanie utworów na dożynkach
103. 92 26.06.2015 Sylwia Olszewska 23.6160,00 Remont instalacji elektrycznej w SP
104. 93 30.06.2015 RAMID - Mirosław Dec ul. Kowalskiego 1/54, 03-288 Warszawa 44.481,84 zł brutto Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Stanisławów
105. 94 30.06.2015 B. Szcześniak Mińsk Maz. 4000,00 zł Nadzór inwestorski nad remontem wew. inst. elek.
106.  95 8.07.2015 Adam Chychłowski Strachówka  4000,00 zł brutto Montaż lamp ulicznych
107. 96 13.07.2015 STUDWOS Zielonka 20.000 zł Renowacja studni
 108. 97 08.07.2015 BOBI   dożynki - występ
 109. 98 17.07.2015 PUH Kozak Warszawa 3.500 zł Czyszczenie przepony
110. 99 17.07.2015 Zakład Usługowo Handlowy Adam Jasiński Poświętne 10000 +Vat Mechaniczne odmulanie dna rowu w Stanisławowie
111. 100 21.07.2015 WC Serwis Jacek Barański Zabrze 1789 zł + VAT Wynajem toalet kontenera i koszy na dożynki gminno-parafialne
112. 101 31.07.2015 Ewa Szczerba 250 zł brutto Za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
113. 102 31.07.2015 Małgorzata Rudnik 250 zł brutto Za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
114. 103 3.08.2015 Andrzej Zawadka 2650 zł netto przegląd hydrantów
115. 104 03.08.2015 VIS - Media s.c. 9.717,00 zł brutto Kompleksowe wykonanie zadań promocyjnych "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gm. Stanisławów"
116. 105 05.08.2015 RSP Rudzienko 7500 zł netto Renowacja muru przy UG
117. 106 11.08.2015 Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka 5000 zł Dofinansowanie programu stypendialnego "Równe Szanse"
118. 107 11.08.2015 P. Laszkowski   Odbudowa urządzenia wodnego - rowu
119. 107A 12.08.2015 SoftGIS s.c. 46.494,00 zł brutto MZPZP Pustelnik i Ładzyń.
120. 108 14.08.2015 Rafał Słowik 150 zł brutto Sędzia biegu ulicznego
 121. 108A 14.08.2015 Dominik Sosiński 550 zł Koncert zespołu "Hades"
122. 109 19.08.2015 Marta Rogala 672,72 zł brutto Sporządzenie spisu wyborców i pełnienie dyżuru 6 września 2015 r.
123. 110 19.08.2015 Hanna Pietrzyk 432,72 zł brutto obsługa OK ds. referendum
124. 111 19.08.2015 Robert Wiącek 396,66 zł brutto za pełnienie funkcji koordynatora ds. obsługi informatycznej
125. 112 19.08.2015 Anna Słowik 160,00 zł brutto obsługa inf. OK ds. referendum
126. 113 19.08.2015 Magdalena Szczęsna 160,00 zł brutto obsługa inf. OK ds. referendum
127. 114 19.08.2015 Agnieszka Wieczorek 160,00 zł brutto obsługa inf. OK ds. referendum
128. 115 19.08.2015 Kinga Sosińska 160,00 zł brutto obsługa inf. OK ds. referendum
129. 116 19.08.2015 OSP Stanisławów 5535 zł dotacja
130. 117 20.08.2015 Danuta Słowik 160,00 zł brutto obsługa inf. OK ds. referendum
131.  118  21.08.2015  PBDiM  12.000 zł brutto grodzie i pęknięcia na Rządzy
132.  119   JPS-GEODETA geodeta uprawniony Jacek Sołgała   wykonanie podziału działek w obrębie Stanisławowa i Rządzy
133.  120 01.09.2015 Robert Kielak 238,00 zł brutto/miesiąc opieka nad boiskiem szkolnym
134.  121 04.09.2015 Marta Rogala 170,00 zł sporządzenie spisu wyborców
135.  122 04.09.2015 Hanna Pietrzyk 255,00 zł obsługa Gminnej i Obwodowej Komisji Wyborczej
136.  123  08.09.2015 Hydrogaz Leszek Kamiński, 07-100 Węgrów, ul. Zwycięstwa 30  3000,00 zł, 50 zł/mies., 1,79 zł/l Posadowienie zbiornika, dzierżawa zbiornika, i dostawa gazu 
137.  124 08.09.2015 FABAK Agnieszka Brzozek, Dębe Małe 18, 05-334 Latowicz 3769,21 zł Wykonanie instalacji odgromowej
138.  125  10.09.2015 Drakomplex Krzysztof Popławski, ul. Sienkiewicza 22, 05-300 Mińsk Mazowiecki  2460,00 zl brutto Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego  - Przebudowa drogi gminnej Lubomin
139. 126 10.09.2015 Fedro Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck 121.970,95 zł Budowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Lubomin gm. Stanisławów
140. 126a 14.09.2015 Inter-Broker Sp. z o.o. 0 Opracowanie programu ubezpieczeniowego
141. 127 16.09.2015 Poligrafia Wydawnictwo Zenobiusz Żelazo 221,40 zł druk kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów
142. 128 18.09.2015 Adam Chychłowski 3000 zł Powieszenie lamp
143. 129 21.09.2015 Adam Chychłowski 4035 zł Instalacja odgromowa OSP Pustelnik
144. 130 21.09.2015 PW "BANCERTUS" ul. Jutrzenki 3 Białystok 984 zł brutto Aktualizacja przedmiarów i kosztorysów iwestorskich budowy kanalizacji w Retkowie i Prądzewie-Kopaczewie
145. 131 21.09.2015 Moni Ogród 2667 zł Zagospodarowanie skweru
146. 132 21.09.2015 Szczęsny 3547 zł Rynek i Urząd
147. 133 22.09.2015 DroKompler Krzysztof Popławski 492,00 zł Projekt stałej organizacji ruchu droga Lubomin
148. 134 30.09.2015 Województow Mazowieckie

2016 - 5464,13 zł

2017 - 10928,27 zł

2018 - 10928,27 zł

w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu ASI
149. 135 1.10.2015 MONI OGRODY    
150. 136 06.10.2015 Fedro Sp. z o.o. 16.000 zł Roboty dodatkowe Lubomin
151. 137 12.10.2015 Artur Piekarski "Domofon" Mińsk Maz. ul. Langiewicza 44 8241 zł Drzwi garażowe
152. 138 13.10.2015 Zakład Inst. Elek. B. Szcześniak Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego 33F/19 4.305,00 zł brutto Pełnienie nadzoru inwestorskiego "Budowa nowych punktów świetlnych"
153. 139 19.10.2015 Marta Rogala 1003,00 zł bruto Sporządzenie spisu wyborców wybory do Sejmu i Senatu RP
154. 140 19.10.2015 Robert Wiącek 502,00 zł brutto  
155. 141 19.10.2015 Hanna Pietrzyk 502,00 zł brutto  
156. 142 19.10.2015 Magdalena Szczęsna 209,00 zł brutto Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Ładzyniu wyb. do Sejmu i Senatu RP - 25.10.2015
157. 143 19.10.2015 Anna Słowik 209,00 zł brutto Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Stanisławowie wyb. do Sejmu i Senatu RP - 25.10.2015
158. 144 19.10.2015 Kinga Sosińska 209,00 zł brutto Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Stanisławowie wyb. do Sejmu i Senatu RP - 25.10.2015
159. 145 19.10.2015 Agnieszka Wieczorek 209,00 zł brutto Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pustelniku wyb. do Sejmu i Senatu RP - 25.10.2015
160. 146 19.10.2015 Danuta Słowik 209,00 zł brutto Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Stanisławowie wyb. do Sejmu i Senatu RP - 25.10.2015
161. 147 21.10.2015 DREAMES architekci E. Pykało-Sołowiej Mińsk Maz. 31365,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kotłownia +CO w Szkole Podstawowej w Stanisławowie
162. 148 21.10.2015 DREAMES architekci E. Pykało-Sołowiej Mińsk Maz. 25830,00 zł projekt na budowę kotłowni w Gimnazjum w Stanisławowie
163. 149 22.10.2015 A. Kąca 2460,00 zł projekt na budowę instalacji gazowej OSP Pustelnik
164. 150 22.10.2015 K. Popławski 2460,00 zł przeszacowanie kosztorysów Wólka Piecząca
165. 151 29.10.2015 UPLKS "Tęcza" Stanisławów 10.000,00 zł organizacja zawodów sportowych, zakup strojów i sprzętu sportowego
166. 151A 30.10.2015 BK PROJEKT Bartosz Kowalczyk 6150,00 zł Przyłącza gazowe do budynku GOK - dokumentacja projektowa
167. 152 02.11.2015 Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Frąckiewicz, 05-240 Tłuszcz, ul. Klonowa 68 95.669.40 zł Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy
168. 152/1 02.11.2015 Artur Olszewski 2500,00 zł Kancelaria Prawna, obsługa prawna
169. 153 02.11.2015 Potczak Rafał 54,00 zł/h brutto Prace własnym ciągnikiem
170. 153a 16.11.2015 Drokomplex 3.075,00 zł Przeszacowanie kosztorysów ul. Polna w Stanisławowie
171. 154 02.11.2015 Axan sp. z o.o. ul. Słoneczna 5 08-311 Bielany 24.151.14 zł netto posadowienie zbiornika, dostawy gazu dla OSP Pustelnik
172. 154a 13.11.2015 Andrzej Bryńczak 1100 zł brutto nadzór archeologiczny Pustelnik
173. 155 20.11.2015 Firma Alwil Chrośla gm. Dębe Wielkie 37.508,85 zł brutto Przebudowa chodnika ul. Szkolna w Stanisławowie
174. 155a 20.11.2015 Dokompex 1230,00 zł brutto Nadzór inwestorski chodnik, ul. Szkolna w Stanisławowie
175. 156 24.11.2015 Andrzej Piotrkowicz   Wykonanie mioteł do zamiatania terenu gminy 20szt.
176. 157 26.11.2015 Syntis Sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 11/1 15-523 Grabarka 45.800,28 zł brutto Dostawa dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów"
177. 157 27.11.2015 Extranet Joanna Paździewska Toruń 12571,44 zł brutto Wykonanie BIP dla Urzędu Gminy i jednostek podległych
178. 158 1.12.2015 WIR-BUD Zakład Budowlany R. Wróblewski 05-300 Budy Barcząckie brutto 86,40 zł/km zad. 4 - usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu mieszanki piasku z solą na terenie całej gminy
179. 159 1.12.2015 Dom-Drew" Przemysław Zdanowicz Stanisławów, Wołomińska 7 11.700,00 za mech. odmulanie kanalika od ul. Wolomińskiej do Mlego Stanisławowa
180. 160 1.12.2015 ZIE   projekt
181. 161 3.12.2015 Preskol Łukasz Skoliman 38.130,00 zł brutto inspektor nadzoru sieć kanalizacyjna
182. 162 9.12.2015 Przemysław Laszkowski Roboty Ziemne i Usługi Handlowe 129,60 zł/godz. brutto Odśnieżanie dróg gminnych: Stanisławów
183. 163 9.12.2015 Przemysław Laszkowski Roboty Ziemne i Usługi Handlowe 69,12 zł/km brutto Odśnieżanie dróg gminnych: wsie
184. 164 9.12.2015 Przemysław Laszkowski Roboty Ziemne i Usługi Handlowe 69,12 zł/km brutto Odśnieżanie dróg gminnych: wsie
185. 165 14.12.2015 Anna Krakowiak - Rusocka. Akademia Projektów Canviar 4920 zł brutto (4000 zł netto) na złożenie aplikacji do konkursu Nr RPHA 10.1.1-JP.01.14-009/15 i współpracę z gminą - projekt z UE w szkołach
186. 166 15.12.2015 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Stanisławowie   dostawa paliw
187. 167 15.12.2015 Sanprod ul. Zawadzkiego "Zośki" 8 07-410 Ostrołęka 2.114.000,00 zł Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami Prądzewo-Kopaczewo i Retków
188. 168 16.12.2015 EKO-ERDE Sp. z o.o. 05-270 Marki 111.510,00 zł brutto Odbiór, załadunek (...) skratek i zawartości piaskowników.
189. 169 17.12.2015 Zakład Geod. Szostak 20.000,00 zł Projekt podziału działek w Porębie
190. 170 17.12.2015 Urbi Plan M. Sienkiewicz - Januszkiewicz 95 zł netto za projekt decyzji (1 szt.), 90 zł netto za projekt decyzji zmieniającej (1 szt) Projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji celu publicznego
191. 171 17.12.2015 Jan Hutkowski   remont pomieszczeniz w piwnicy

 

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 17.04.2015 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2015 11:39
Liczba wyświetleń: 502

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 16.12.2015 15:57 Tomasz Zdanowicz
2 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 16.12.2015 15:49 Tomasz Zdanowicz
3 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 03.12.2015 11:44 Tomasz Zdanowicz
4 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 03.12.2015 11:22 Tomasz Zdanowicz
5 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 17.11.2015 14:09 Tomasz Zdanowicz
6 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 30.10.2015 12:55 Tomasz Zdanowicz
7 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 19.10.2015 11:37 Tomasz Zdanowicz
8 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 19.10.2015 11:29 Tomasz Zdanowicz
9 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 09.10.2015 12:31 Tomasz Zdanowicz
10 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 09.10.2015 12:26 Tomasz Zdanowicz
11 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 09.10.2015 12:21 Tomasz Zdanowicz
12 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 09.10.2015 12:18 Tomasz Zdanowicz
13 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 09.10.2015 12:12 Tomasz Zdanowicz
14 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 14.09.2015 14:05 Tomasz Zdanowicz
15 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 14.09.2015 14:01 Tomasz Zdanowicz
16 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 14.09.2015 13:46 Tomasz Zdanowicz
17 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 14.09.2015 13:38 Tomasz Zdanowicz
18 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 14.09.2015 13:36 Tomasz Zdanowicz
19 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 14.09.2015 12:38 Tomasz Zdanowicz
20 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 28.08.2015 12:15 Tomasz Zdanowicz
21 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 28.08.2015 11:26 Tomasz Zdanowicz
22 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 18.08.2015 15:58 Tomasz Zdanowicz
23 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 04.08.2015 15:43 Tomasz Zdanowicz
24 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 04.08.2015 15:16 Tomasz Zdanowicz
25 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 24.06.2015 09:09 Tomasz Zdanowicz
26 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 15.06.2015 09:58 Tomasz Zdanowicz
27 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 15.06.2015 09:44 Tomasz Zdanowicz
28 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 15.06.2015 09:36 Tomasz Zdanowicz
29 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 12.06.2015 14:21 Tomasz Zdanowicz
30 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 03.06.2015 10:24 Tomasz Zdanowicz
31 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 22.05.2015 13:29 Tomasz Zdanowicz
32 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 22.05.2015 13:16 Tomasz Zdanowicz
33 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 22.05.2015 11:14 Tomasz Zdanowicz
34 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 15.05.2015 08:27 Tomasz Zdanowicz
35 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 08.05.2015 08:59 Tomasz Zdanowicz
36 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 21.04.2015 14:47 Tomasz Zdanowicz
37 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 17.04.2015 13:15 Tomasz Zdanowicz
38 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 17.04.2015 12:54 Tomasz Zdanowicz
39 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 17.04.2015 12:38 Tomasz Zdanowicz
40 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 17.04.2015 12:11 Tomasz Zdanowicz
41 Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015 17.04.2015 10:50 Tomasz Zdanowicz