MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

Artykuł archiwalny

print

2015-04-21 14:10:21

VII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 28 kwietnia 2015 r.


Rada Gminy Stanisławów                               Stanisławów, dnia 20.04.2015r.

     ul. Rynek 32

05-304 Stanisławów

woj. mazowieckie

 BR.0002.4.2015

 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w VII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji rady gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kolonie Stanisławów stanowiących własność gminy (druk nr 27).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015 (druk nr 28).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego (druk nr 29).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2015 (druk nr 30).
 10. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
 12. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stanisławów za rok 2014.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                 

               /-/ Dariusz Kraszewski

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.04.2015 14:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 34

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował