MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-07-29 12:30:52

Zapytanie cenowe


Stanisławów, 29.07.2015 r.

RIiOŚ.6331.3.2015

Zapytanie cenowe

Urząd Gminy Stanisławów zwraca się o zapytanie cenowe dotyczące wykonania odbudowy urządzenia wodnego rowu na długości 56 mb szerokość w koronie od 2 do 3 m, oznaczonej numerem ewidencyjnym 300/2 w miejscowości Stanisławów, i przywrócenie jego naturalnych i pierwotnych funkcji polegających na odprowadzaniu wód i połączenie go z istniejącym przepustem na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2/5 w miejscowości Kolonie Stanisławów. Wykopaną ziemię z rowu należy zagospodarować we własnym zakresie. Cenę brutto należy przyjąć za 1 mb rowu. ww. prace mają na celu przywrócenie naruszonych stosunków wodnych. Oferty należy złożyć do tutejszego urzędu, pokój nr 19 najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2015 r. Termin wykonania robót przewiduje się do dnia 31 sierpnia br.

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.07.2015 12:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5944

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował