MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-07-31 11:02:43

IX sesja Rady Gminy Stanisławów


Rada Gminy Stanisławów                               Stanisławów, dnia 30.07.2015r.

     ul. Rynek 32

05-304 Stanisławów

woj. mazowieckie

 

BR.0002.6.2015

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanisławów!

 

 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w IX sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji rady gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna Gmina Stanisławów (druk nr 39).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 20, położonej w miejscowości Lubomin (druk nr 40).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących (druk nr 41).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania (druk nr 42 ).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej i rzeczowej (druk nr 43).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników (druk nr 44).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie (druk nr 45).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy (druk nr 46).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2015 (druk nr 47).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015-2024 (druk nr 48).
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy Stanisławów ze zrealizowanych inwestycji na drogach gminnych z podaniem lokalizacji – stan na 10.08.2015r.
 17. Informacja o wynikach przeprowadzonej ankiety dot. funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stanisławów.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy                                                 

               /-/ Dariusz Kraszewski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Kraszewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.07.2015 11:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 86

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik projekt uchwały zmiana dotacji OSP Rządza.pdf Zmiana uchwały w sprawie udzielenia dotacji OSP Rządza 2015-07-31 11:55:39 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.IX........2015. - komisje stałe.pdf Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Stanisławów 2015-07-31 11:56:32 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.IX........2015. - komisje stałe.pdf Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady gminy i ich przewodniczących 2015-07-31 11:58:28 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.IX.......2015 - ławnicy.pdf Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji u Komendanta Stołecznego Policji o kandydatach na ławników 2015-07-31 12:00:28 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.IX.....2015.2015-08-10zmiana.pdf Projekt zmiany uchwały w sprawie powyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 2015-07-31 12:08:12 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.Projekt.2015-07-14.Kopia.pdf Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Stanisławowie 2015-07-31 12:15:47 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.Projekt.2015-08-10.pdf Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2015-07-31 12:16:42 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.Plan Szymankowszczyzna.2015-08-10.pdf Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna Gmina Stanisławów 2015-07-31 15:33:16 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował