MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-07-31 13:46:56

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy


Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy:

  

- Komisja Gospodarcza i Komisja Społeczna i Rodziny - 03.08.2015 godz. 16.00

Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.

  1. Sprawy różne.

    

- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Przeciwpożarowa i Ekologii - 04.08.2015 godz. 12.00

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy w sprawie organizacji pracy w roku szkolnym 2015/2016 szkół i przedszkoli.
2. Rozpatrzenie informacji o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016.
3. Zapoznanie Komisji z wynikami sprawdzianów absolwentów SP i Gimnazjum.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu i innych zadań inwestycyjnych Gminy.
5. Podjęcie wniosków do budżetu Gminy na II półrocze w zakresie realizacji budżetu.
6. Wyjaśnienie kluczowych kwestii dot. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna.
7. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrem              w roku 2014.
8. Sprawy różne.  

 

- Rewizyjna - 05.08.2015 godz. 16.00  

Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.

  1. Sprawy różne.

    

- Budżetowa - 06.08.2015 godz. 16.00                                                                           Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.

  1. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.07.2015 13:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5268

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował