MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-08-31 15:37:54

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2015 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.08.2015 15:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 133

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie Wójta Gm..pdf Zarządzenie nr 54/2015 2015-08-31 15:39:06 Zdanowicz Tomasz
załącznik Część opisowa do informacji za 2015 r. - budżet.pdf Część opisowa 2015-08-31 15:39:51 Zdanowicz Tomasz
załącznik Informacja opisowa GOK za I półrocze 2015r..pdf Informacja GOK - opis 2015-08-31 15:40:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik Informacja GOK za I półr. 2015 - tabele.pdf Informacja GOK tabele 2015-08-31 15:40:56 Zdanowicz Tomasz
załącznik Inform. z wyk. bud. 2015r. - dochody.pdf Dochody Gminy 2015-08-31 15:41:39 Zdanowicz Tomasz
załącznik Inform. z wyk. bud. 2015r. -przychody i rozchody - Tab. 6.pdf Przychody i rozchody 2015-08-31 15:42:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik Inform. z wyk. bud. 2015r. -wydatki- Tab. 2.pdf Wydatki Gminy 2015-08-31 15:42:32 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 7 dotacje 2015.pdf Dotacje 2015-08-31 15:43:15 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 10 odpady 2015.pdf Utrzymanie porządku i czystości w gminie 2015-08-31 15:43:56 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 8 ochr. środ. 2015.pdf Ochrona środowiska 2015-08-31 15:44:20 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab.Nr 5 - zad. inwest. 2015.pdf Zadania inwestycyjne 2015-08-31 15:44:43 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015.pdf Fundusz sołecki 2015-08-31 15:45:55 Zdanowicz Tomasz
załącznik Część opisowa do WPF za I półrocze 2014 r..pdf Wieloletnia prognoza finansowa 2015-08-31 15:46:38 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej 2015-08-31 15:48:18 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2024.pdf Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej 2015-08-31 15:48:58 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 2 Inform. z wykonania budżetu GOPS za I polrocze 2015.pdf Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie 2015-08-31 15:50:21 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 2 Inform. z wykonania budżetu szkół za Ipółrocze 2015 - SZOW.pdf Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2015 2015-08-31 15:51:23 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował