MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-09-04 10:52:43

INFORMACJA WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE ZMIAN W NALICZANIU PODATKÓW NA 2016 ROK


INFORMACJA WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

W SPRAWIE ZMIAN W NALICZANIU PODATKÓW NA 2016 ROK

 

Wójt Gminy Stanisławów informuje, iż w związku z przeprowadzoną na terenie gminy przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, modernizacją ewidencji gruntów i budynków, będą dokonywane zmiany w naliczaniu podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Głównym celem prac modernizacyjnych była aktualizacja i ponowna kwalifikacja zmienionych użytków gruntowych oraz dostosowanie danych ewidencyjnych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r. poz. 542).

 

Ww. rozporzadzeniem wprowadzono min. dwie definicje gruntów zabudowanych:

- "grunty rolne zabudowane" - dla gruntów zajętych pod budynki służące produkcji rolnej,

- "tereny mieszkaniowe" – dla gruntów zajętych pod pozostałe budynki.

 

Wójt Gminy Stanisławów nie miał wpływu na przebieg modernizacji, ani na zmiany, które są jej wynikiem.

 

Prace modernizacyjne zostały już zakończone. Stosowna informacja ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 30 grudnia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r. poz. 12070).

Zgodnie z przepisami prawa, Starostwo Powiatowe w dniu 16 kwietnia 2015r. przekazało do urzędu bazę danych, zawierających zmiany oznaczenia nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków.

Dane te stały się wiążące dla organu podatkowego i będą skutkowały zmianami w opodatkowaniu.

 

Nowe oznaczenia w tejże ewidencji wprowadzone zostały z dniem 22 grudnia 2012r., co oznacza, że obowiązują wszystkich podatników od stycznia 2013r.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Stanisławów informuje, iż po dokonaniu wymiaru podatku na 2016r. sukcesywnie w trakcie roku 2016, będą dokonywane zmiany w opodatkowaniu również za lata 2013-2015.

Taki stan rzeczy wynika wprost zarówno z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, bogatego orzecznictwa w tej sprawie, jak i stanowiska Ministra Finansów, wyrażonego w piśmie udostępnionym na stronie BIP urzędu. Pismo to jest odpowiedzią na skierowaną przez Wójta Gminy prośbę o pomoc w ustaleniu prawidłowej daty, jaką organ podatkowy winien przyjąć przy zmianie zasad opodatkowania, po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

Zmiana opodatkowania wynika tylko i wyłącznie ze zmiany oznaczenia nieruchomości i nie jest wynikiem podwyższenia stawek podatkowych.

 

Wszelkich niezbędnych informacji w tej sprawie można uzyskać w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stanisławów, w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu (25) 757-58-45. Osoba do kontaktu: Agnieszka Wieczorek – Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych.

 

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.09.2015 10:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17942

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik pismo do MF z odpowiedzią.pdf Pismo Wójta i odpowiedź Ministra Finansów 2015-09-04 11:02:31 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował