MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-09-23 12:03:32

X sesja Rady Gminy Stanisławów


Rada Gminy Stanisławów                               Stanisławów, dnia 21.09.2015r.

     ul. Rynek 32

05-304 Stanisławów

woj. mazowieckie

 

BR.0002.7.2015

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w X sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 30 września 2015r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji rady gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Wręczenie Radnemu zaświadczenia o wyborze na Radnego przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej.
 5. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 7. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania (druk nr 49).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2016-2019 (druk nr 50).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (druk nr 51).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015 (druk nr 52).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015-2024 (druk nr 53).
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów za I półrocze 2015r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury (druk nr 54).
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                 

               /-/ Dariusz Kraszewski

 

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.09.2015 12:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 105

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik rozszerzenie składu komisji.pdf Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia składu komisji rady gminy 2015-09-23 12:05:09 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.stypendia.Projekt.2015-09-10.pdf Regulamin stypendiów 2015-09-23 12:06:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwałao ławnikach.pdf Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2016-2019 2015-09-23 12:09:49 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała w spr. zmian w budżecie 2015r. Nr IX.45.2015 z 10.08.2015.pdf Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015 2015-09-23 12:11:50 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. 2 wydatki.pdf Zmiany w wydatkach budżetu gminy 2015-09-23 12:26:13 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował