MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-09-29 09:31:18

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stanisławów zaprasza Mieszkańców wsi Prądzewo–Kopaczewo
na spotkanie w dn. 06.10.2015r. (wtorek), o godz.16.00.

Spotkanie odbędzie się u Pani Sołtys Wiesławy Berchman, Prądzewo-Kopaczewo 8.

       Na zebraniu podane zostaną informacje dotyczące planowanej w latach 2015-2016 budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo – Kopaczewo, oraz określone zostaną zasady finansowania przez każdego z Mieszkańców odcinków przyłącza od granicy swojej nieruchomości do ostatniej zaprojektowanej studni na tej nieruchomości.

Prosimy o liczne przybycie na spotkanie.

                                                                                                                 Wójt

                                                                                                      /-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 29.09.2015 09:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 27122

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował