MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-09-29 15:32:12

INFORMACJA PODATKOWA


DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 

Wójt Gminy Stanisławów informuje ponownie, iż w związku ze zmianami w operacie ewidencyjnym klasyfikacji działek oraz założeniem ewidencji budynków,

BĘDĄ DOKONYWANE ZMIANY W NALICZENIU PODATKÓW

NA ROK 2016 I LATA 2013-2015

 

Według obowiązujących przepisów prawa podatkowego, na podatnikach ciąży obowiązek ustawowy złożenia, bez wezwania organu podatkowego, informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, na formularzach, dostępnych na stonie BIP i w siedzibie urzędu (pokój nr 17).

Organ podatkowy ma obowiązek dokonać zmian w wymiarze podatków, zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków od dnia 1 STYCZNIA 2013r.

 

W związku z powyższym wzywa się właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Stanisławów do zgłaszania się do Urzędu Gminy, pokój nr 17 – celem złożenia informacji podatkowych zgodnych z danymi, zawartymi w ewidencji gruntów i budynków od dnia 1 stycznia 2013r.

Jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się budynki, należy dokonać pomiarów ich powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę opodatkowania, ponieważ ewidencja zawiera jedynie powierzchnię zabudowy ze wskazaniem ilości kondygnacji budynku i jego funkcji.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – powierzchnia użytkowa budynku, to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych (za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe).

W przypadku podatników, którzy nie dopełnią tego obowiązku będą wszczynane postępowania podatkowe, mające na celu ustalenie zobowiązania podatkowego, zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.

 

Szczegółowych informacji oraz pomoc w wypełnianiu informacji podatkowych można uzyskać w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu (25) 757 58 45 – osoba do kontaktu Agnieszka Wieczorek.

 

 

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.09.2015 15:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 31675

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja w spr. pod.leśnego.pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2015-09-29 15:38:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik informacja w spr.pod.od nieruch..pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2015-09-29 15:38:51 Zdanowicz Tomasz
załącznik informacja w sprawie podatku rolnego.pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2015-09-29 15:39:17 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował